قطعات برج خنک کننده

۱۳۹۶/۰۶/۳۱

قطعات برج خنک کننده مجموعه قطعاتی است که جهت فعالیت موثر و بی نقص برج خنک کننده مورد نیاز است. هر نوع برج خنک کننده بر اساس ملزومات و نیازهای کاربر مجهز به مجموعه متفاوت از تجهیزات و قطعات می باشد. قطعات برج خنک کننده را می توان به این صورت نام برد : الکتروموتور برج خنک کننده ، پروانه ، انتقال قدرت در برج خنک کننده کاهش دور یا گریبکس ، فن استک برج خنک کننده ، قطعات نگه دارنده سیستم متحرک ، نازل ها ، لوله های توزیع آب ، پکینگ برج خنک کننده ، قطره گیر ، نگهدارنده های پکینگ و قطره گیر ، بدنه و تشت ، فلنج های ورود و خروج ، دریچه های هوا. قطعات جهت عملکرد صحیح باید دارای کیفیت لازم و مطابق بر طراحی نوع برج خنک کننده باشند.

 

قطعات برج خنک کننده

قطعات برج خنک کننده

 

مجموعه قطعات برج خنک کننده

الکتروموتور : الکتروموتور انرژی الکتریکی را به انرژی دورانی تبدیل می کند و موجب به چرخش درآمدن پروانه می شود. این قطعه در برج خنک کننده باید کاملا عایق باشد و در مقابل نور خورشید و شرایط آب و هوایی نامناسب مقاوم باشد.

پروانه : قطعه ای است که با دوران موجب به جریان انداختن هوا درون برج خنک کننده می شود ، پروانه می تواند به صورت محوری و یا سانتریفیوژ باشد.

سیستم کاهش دور یا گیربکس برج خنک کننده : به دلیل سرعت بالای دوران شفت الکتروموتور و عدم امکان انتقال آن به پروانه باید با مکانیزمی دور الکتروموتور را کاهش و به پروانه منتقل نمود . این عمل به وسیله گیربکس که شامل چرخدنده های بزرگ و کوچک می باشد و یا سیستم کاهش دور که شامل پولی های بزرگ و کوچک می باشد تأمین می گردد.

 

مجموعه قطعات برج خنک کننده باید منطبق بر نوع و  طراحی دستگاه و  همچنین خواسته های کاربر مورد استفاده قرار گیرد و دارای کیفیت ساخت لازم باشد.

 

فن استک : قطعه ای از قطعات برج خنک کننده نقش هدایت مسیر جریان هوا و محافظت از پروانه و جریان هوای ورودی را دارد.

نازل ها : نازل ها آب وارد شده به برج خنک کننده را به صورت اسپری به روی پکینگ ها می پاشند تا آب به خوبی درون دستگاه توزیع شود.

پکینگ برج خنک کننده : برای ایجاد افزایش سطح و زمان تماس میان آب و هوا به کار می روند.

قطره گیر : قطعه ای از قطعات برج خنک کننده جهت جلوگیری از پرتاب قطعات آب به بیرون از دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

حوضچه برج خنک کننده : جهت جمع آوری آب در برج خنک کننده جهت انتقال به سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.