تبدیل واحد دبی آب

تبدیل-واحد-دبی-آب

تبدیل واحد دبی آب ( Volumetric flow rate ) : نرخ جریان حجمی یا دبی ، مشخصه ای از سیال است و به مقدار سیالی می گویند که در واحد زمان از مقطع مشخص عبور می کند. دبی سیال با نماد Q نشان داده می شود که در سیستم استاندارد واحد آن متر مکعب در ساعت می باشد ولی در ایالات متحده از واحد های گالن در دقیقه یا فوت مکعب در ثانیه استفاده می شود. در محاسبات برج خنک کننده به مقدار سیال در گردش نیاز است ، یک متر مکعب در ساعت برابر با تقریبا 4.4 گالن در دقیقه می باشد ، با استفاده از محاسبه گر می توانید واحد های دبی را به هم تبدیل نمایید.

تبدیل-واحد-دبی-آب
تبدیل-واحد-دبی-آب

بررسی تبدیل واحد دبی آب

در علم مقدار دبی سیال با فرمول زیر تعریف می شود:

فرمول-دبی

به دلیل اینکه این پارامتر مشتق از زمان است بنابراین یک کمیت اسکالر ( عددی ) است. همچنین دبی سیال با فرمول زیر نیز تعریف می شود:

Q = v . A

  • v : سرعت سیال
  • A : سطح مقطع عبور سیال

فرمول بالا فقط برای سطح مقاطع صفحه ای و یکنواخت استفاده دارد ولی در کاربرد واقعی سطوح فرمول زیر استفاده می شود:

حال سطح ما صاف یا منحنی به هر شکلی باشد مقدار دبی به دست خواهد آمد. در تصویر نحوه تغییر پروفیل سرعت در لایه مرزی را مشاهده می فرمایید.

دبی-آب-در-لوله
دبی-آب-در-لوله

تبدیل واحد دبی آب در برج خنک کننده دارای اهمیت می باشد و همان حجمی از آب در واحد زمان است که باید از دمایی گرم به دمای خنک تر برسد. برای محاسبه ظرفیت برج خنک کننده نیاز به دانستن مقدار دبی آب در گردش می باشد سپس با استفاده از محاسبه گر می توانید واحد های دبی را به هم تغییر دهید و با استفاده از نمودار ” روش انتخاب برج خنک کننده ” مقدار ظرفیت کولینگ تاور را بدست آورده و محاسبه دقیق داشته باشید.