در واحد های صنعتی دارای برج های خنک کننده ، از مواد شیمیایی برای جلوگیری از رشد ارگانیگ ها ، گرفتگی و خوردگی کولینگ تاور استفاده می شود. در این راستا شرکت بادران تهویه صنعت به صورت تخصصی به طراحی و تولید انواع مواد شیمیایی با ترکیبات و دوز متناسب اقدام نموده است، کافیست یک نمونه از آب خام مورد استفاده در سیستم را به آزمایشگاه جهت آنالیز ارائه نموده و نتیجه آنالیز را برای شرکت ما ارسال نمایید، ما با توجه به این آنالیز ، مواد شیمیایی با ترکیبات مناسب برای شما تهیه خواهیم نمود و در اختیار شما قرار خواهیم داد تا با دوز مناسب به آب سیستم اضافه گردد، نتیجه فراتر از انتظار و بسیار عالی خواهد بود که ضمن حفظ راندمان دستگاه در طول فعالیت، هزینه های تعمیرات و نگهداری به شدت کاهش خواهد یافت.
اگر برگ آنایز آب را بارگذاری کرده اید نیازی به وارد کردن اطلاعات زیر نیست و جهت ادامه به صفحه بعد بروید.