طراحی برج خنک کننده

طراحی برج خنک کننده

طراحی برج خنک کننده بر اساس پارامتر های اصلی از جمله دمای ورود آب گرم به برج خنک کننده، دمای خروج آب سرد از برج خنک کننده، دبی آب و حداکثر دمای مرطوب محل نصب برج خنک کننده صورت می پذیرد. در طراحی برج خنک کننده عوامل دیگری نیز از جمله ارتفاع محل نصب، دمای خشک، رطوبت نسبی، کیفیت آب، میزان تداخل و میزان گردش مجدد نیز می تواند تأثیر گذار باشد، به طور مثال در طراحی برج خنک کننده مدار بسته نوع کوئل و ضخامت آن در طراحی تأثیر گذار است.  در این مطلب منظور از طراحی برج خنک کننده طراحی ترمودینامیکی برج خنک کننده می باشد و طراحی مکانیکی آن بحث و ابعاد دیگری دارد، اصولا طراحی برج خنک کننده به صورت حرفه ای به وسیله نرم افزار برج خنک کننده و یا نمودار تعیین ظرفیت انجام می پذیرد.

 

پارامتر های اصلی طراحی برج خنک کننده

 

حداکثر دمای مرطوب محل نصب : در طراحی تمام سیستم های تبخیری دمای مرطوب یکی از مهم ترین پارامتر های طراحی برج خنک کننده می باشد. برای بدست آوردن حداکثر دمای مرطوب تابستان یا باید آن را از جداول طراحی سازمان های استاندراد استخراج کنید و یا با داشتن حداکثر دمای خشک تابستان و رطوبت نسبی از روی جدول سایکومتریک به حداکثر دمای مرطوب جهت طراخی برج خنک کننده برسید.

 

دمای ورود آب گرم به برج خنک کننده و دمای خروج آب سرد از برج خنک کننده : دمای ورود و خروج آب از برج خنک کننده یکی دیگر از پارامتر های مهم طراحی  برج خنک کننده می باشد. در واقع انتخاب این دما ها بر بار حرارتی برج خنک کننده تأثیر گذار است. اختلاف دمای آب ورود و خروج را به اصطلاح ( Range ) و اختلاف دمای خروج از برج خنک کننده و دمای مرطوب را ( Approach ) می گویند، میزان ( Approach ) در کمترین حالت می تواند 3 درجه سانتیگراد باشد. یعنی برج خنک کننده می تواند تا میزان 3 درجه بالاتر از دمای مرطوب آب را خنک کند. هر چه میزان ( Range ) بیشتر باشد بار حرارتی برج خنک کننده بیشتر و هر چقدر میزان ( Approach ) کمتر باشد بار حرارتی برج خنک کننده بیشتر خواهد شد. بنابراین دمای ورود و خروج از برج خنک کننده بر بار حرارتی و طراحی برج خنک کننده تأثیر گذار می باشد.

 

دبی آب در حال گردش در برج خنک کننده : پارامتر دیگری که در طراحی برج خنک کننده تأثیر گذار است دبی آبی می باشد که درون برج خنک کننده وارد می شود. دبی آب در حقیقت میزان آب در واحد زمان است که باید از یک دما به دمای خنک تر برسد. دبی آب در گردش با اتصالات دستگاه برج خنک کننده متناسب است، معمولا دبی آب درون اتصالات متناسب با سرعت 2.5 متر بر ثانیه طراحی می گردد، پس با ضرب مساحت سطح مقطع می توان دبی را تخمین زد.

 

طراحی برج خنک کننده
طراحی برج خنک کننده

 

طراحی برج خنک کننده امریست بسیار تخصصی، اشتباه در طراحی موجب تحمیل هزینه های بسیاری خواهد شد. اگر برج خنک کننده کمتر از ظرفیت انتخاب شود که سیستم دچار نقص عملکرد خواهد شد، اگر برج خنک کننده بزرگتر از ظرفیت مورد نیاز باشد که مصرف انرژی و آب بیهوده به دنبال خواهد داشت. بنابراین اکیدا توصیه می شود که جهت طراحی برج خنک کننده از افراد و شرکت های صاحب دانش فنی کمک گرفته شود.

 

جهت طراحی برج خنک کننده در ساده ترین حالت با داشتن اعداد بالا بروی نمودار انتخاب برج خنک کننده حرکت کنید و ظرفیت برج خنک کننده را انتخاب کنید. در مسیر ( A ) در محل تقاطع دمای مرطوب و منحنی قرمز رنگ  ( Range ) را به دست می آوریم. سپس به صورت عمودی به بالا حرکت کرده تا در مسیر ( B ) و در منحنی های آبی رنگ ( Approach ) را پیدا کنیم. حال با حرکت افقی در مسیر ( C ) و در منحنی های سبز رنگ دمای مرطوب مورد نظر را بدست می آوریم. در نهایت در مسیر ( D ) و با حرکت عمودی به سمت پایین محل تقاطع با خط افقی ( E ) مربوط به دبی را بدست می آوریم. حال خط مدلی از برج خنک کننده که از بالای این نقطه عبور می نماید مدل انتخاب شده می باشد. برای محاسبات دقیق تر و طراحی برج خنک کننده می توانید محاسبات برج خنک کننده را مطالعه و یا با شرکت بادران تهویه صنعت تماس حاصل فرمایید و از طریق نرم افزار محاسبات را تأیید کنید. محاسبه آب جبرانی برج خنک کن و محاسبات برج خنک کننده را نیز می توانید دنبال کنید. جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله برج خنک کننده سایت ویکی پدیا مراجعه کنید.