زیرآب برج خنک کننده

زیرآب کولینگ تاور

زیرآب برج خنک کننده یعنی مقداری از آب برج خنک کننده که املاح و سختی دارد را با آب تازه جایگزین کنیم تا غلظت املاح در آب برج خنک کننده کاهش یابد. تخلیه زیرآب برج خنک کننده میزان غلظت میزان املاح در آب را رقیق می کند که همواره به دلیل تبخیر در حال افزایش می باشد. در صورتی که اگر میزان املاح آب از نقطه اشباع عبور کند ذرات رسوب به وجود می آیند و میزان املاح بالاتر از نقطه اشباع به شکل ذرات بسیار سخت در می آیند. به همین دلیل برای جلوگیری از افزایش غلظت مواد معدنی و املاح مقداری از آب برج خنک کننده تخلیه شده و آب جدید جایگزین می شود.

 

زیرآب برج خنک کن
زیرآب برج خنک کن

 

اهمیت زیرآب برج خنک کننده

 

یک برج خنک کننده 500 تن معمولی که به صورت 24 ساعت کار می کند در یکسال میلیون ها گالن آب خود را تخلیه می کند. وقتی تقسیم به روز می شود تقریبا روزانه 10800 گالن آب تخلیه می گردد یعنی 450 گالن در ساعت و 7.5 گالن در دقیقه. جهت کاهش مقدار تخلیه زیرآب برج خنک کننده و همچنین جلوگیری از تشکیل ذرات رسوب باید از یک برنامه عملیات آبی استفاده کرد. بوسیله عملیات آبی از تشکیل ذرات جلوگیری شده و نقطه اشباع در سیستم آب افزایش می یابد. با این سیستم غلظت املاح در آب بالا می رود ولی به دلیل بالا رفتن نقطه اشباع امکان تشکیل ذرات سخت و رسوب وجود ندارد.

 

عملیات آبی در برج خنک کننده نقطه اشباع تشکیل ذرات را تا 30 برابر افزایش می دهد.

 

عملیات آبی تا حدود 30 برابر نقطه اشباع آب را بالا می برد و از تشکیل رسوب و ذرات جلوگیری می کند. این یعنی آب برج خنک کننده می تواند تا 30 برابر آب جبرانی املاح داشته باشد بدون آنکه رسوب و ذرات تشکیل شوند ، بنابراین مقدار زیر آب برج خنک کننده تا 90 درصد کاهش می یابد.

 

نمودار عملیات آبی و مقدار زیرآب برج خنک کننده

 

زیرآب برج خنک کننده
زیرآب برج خنک کننده

 

این نمودار نشان می دهد که مقدار زیرآب برج خنک کننده چطور با افزایش نقطه اشباع کاهش می یابد و از اتلاف مقدار زیاد از آب جلوگیری می کند اما این آب سمی و حاوی مواد شیمیایی کشنده است. بایوساید تمام باکتری ها و ارگانیسم ها را درون حوضچه برج خنک کننده بین می برد و جلوی رشد جلبک در برج خنک کننده را می گیرد.

 

زیرآب کولینگ تاور
زیرآب کولینگ تاور

 

بنابراین برج خنک کننده 500 تن مورد اشاره در سال حدود 3.9 میلیون گالن آب سمی را جهت جلوگیری از سختی آب برج خنک کننده تخلیه می کند که این آب نباید به سیستم فاضلاب وارد شود و به همین صورت بدون عملیات در طبیعت رها می شود که محیط زیست را بسیار آلوده می کند. برای مطالعه بیشتر به مقاله ( cooling tower blowdown ) مراجعه فرمایید.