حوضچه برج خنک کننده

حوضچه برج خنک کننده

حوضچه برج خنک کننده بخش زیرین و محل جمع آوری آب سرد در برج خنک کننده است که آب سرد از آن جا مکش شده و به سمت مبدل ها، فرآیند ها و یا ماشین آلات جهت خنک سازی ارسال می گردد. جنس حوضچه برج خنک کننده می تواند از بتن به شکل استخر باشد و یا از جنس فایبرگلاس ساخته شود و یا فلزی باشد. این قسمت در پایین ترین نقطه مسیر گردش آب قرار دارد که گاهی حوضچه آب سرد و حوضچه مکش از هم جدا هستند و در دو محل جداگانه قرار دارند به شکلی که آب سرد از حوضچه به حوضچه مکش منتقل و از آنجا به سمت فرآیند هدایت می گردد.

ویژگی های حوضچه برج خنک کننده

نقش اصلی حوضچه برج خنک کننده جمع آوری آب جهت انتقال به سیستم می باشد. در برج های خنک کننده بزرگ، تعداد حوضچه های مکش ممکن است متفاوت باشد و معمولا به تعداد هر پمپ یک حوضچه مکش طراحی می گردد. ارتفاع و عمق حوضچه برج خنک کننده باید طوری طراحی شود که برای پمپ کردن آب مشکلی بوجود نیاید.

حوضچه برج خنک کننده
حوضچه برج خنک کننده

حوضچه مکش محل جمع آوری آب سرد برای پمپ شدن جهت استفاده در فرآیند خنک کاری می باشد. این قطعه به دلیل وزن بالای آب باید دارای استحکام بالایی باشد تا دچار ترک، نشتی و یا شکست نشود.

حوضچه برج خنک کننده دارای صافی و آشغالگیر است که اجازه ورود اجسام خارجی و یا ذرات جامد را به پمپ ندهد. ورود اجسام خارجی به سیستم مکش و پمپ برج خنک کننده ضمن وارد آوردن خسارات، موجب از کار افتادن برج خنک کننده خواهد شد. در برج های خنک کننده کوچک معمولا حوضچه در ساختار بدنه دستگاه دیده شده است و به وسیله فلنج خروجی قابل تشخیص است. به دلیل حجم و وزن بالای آب جمع شده ، حوضچه باید استحکام مناسبی داشته باشد تا زیر بار دچار نشت و یا شکست نشود.

جهت اطلاعات بیشتر به مطلب ” انواع برج خنک کننده ” و ” پکینگ برج خنک کننده ” مراجعه کنید.