محاسبه راندمان برج خنک کننده

محاسبه راندمان برج خنک کننده

محاسبه راندمان برج خنک کننده با اندازه گیری دمای آب ورود و خروج از کولینگ تاور ، مقدار دمای مرطوب و دبی آب در گردش به دست می آید. هر برج خنک کننده فارغ از سایز و تجهیزات نصب شده بروی آن به میزانی آب را خنک می کند که می توان به روش های مختلف میزان کارایی و راندمان آن را اندازه گیری نمود. با استفاده از محاسبات برج خنک کننده می توان میزان تناژ برج خنک کننده را بدست آورد ، سنجش واقعی راندمان نیازمند تجهیزات لازم می باشد که شامل سنسور دما و دبی می باشد که در این روش راندمان لحظه ای برج خنک کننده بدست می آید.

نحوه محاسبه راندمان برج خنک کننده

جهت محاسبه راندمان برج خنک کننده ابتدا با استفاده از سنسور جداری یا سنسور مستغرق دمای آب گرم ورود به برج خنک کننده و همچنین میزان دمای آب سرد خروج از کولینگ تاور را اندازه بگیرید. سپس با استفاده از دماسنج مرطوب میزان دمای مرطوب محیط را در آن لحظه به دست آورید. اگر دماسنج مرطوب ندارید یک پارچه نم دار به دور قسمت جیوه دماسنج بکشید و در مسیر هوا قرار دهید با تخمین خوبی دمای مرطوب به دست می آید.

محاسبه راندمان برج خنک کننده
محاسبه راندمان برج خنک کننده

حال با استفاده از اندازه گیر دبی یا فلومتر میزان دبی آب در گردش را بدست آورید. اگر این وسیله در دسترس نیست با خواندن دبی آب اعلام شده بروی پمپ مقدار آن را بدست آورید. حال جهت محاسبه راندمان برج خنک کننده این چهار پارامتر را وارد نرم افزار مخصوص برج خنک کننده وارد نمایید تا میزان تناژ واقعی را به شما اعلام کند. اگر به نرم افزار مخصوص طراحی دسترسی ندارید با استفاده از روش انتخاب برج خنک کننده و نمودار انتخاب برج خنک کننده که در وب سایت شرکت بادران تهویه صنعت می باشد میزان تناژ را بدست آورید. برای محاسبه راندمان طرز استفاده صحیح از نمودار ها در همان صفحه توضیح داده شده است. حال با این اطلاعات می توانید کارایی دقیق برج خنک کننده را بدست آورید.

با به دست آوردن دمای ورود و خروج و دبی آب و همچنین دمای مرطوب محیط ، با استفاده از نمودار یا نرم افزار محاسبه راندمان برج خنک کننده را انجام دهید.

در روش دیگر از مقدار رنج ( Range ) و اپروچ ( Approach ) استفاده می کنیم. میدانیم که حد پایین خنک شدن آب در برج خنک کن دمای مرطوب محیط می باشد که رسیدن به این دما در واقعیت غیر ممکن خواهد بود. در عمل راندمان برج خنک کننده بین 70 تا 75 درصد است که طبق معادله زیر بدست می آید:

راندمان برج خنک کننده = { ( دمای آبگرم – دمای آبسرد ) * 100 } / { دمای آبگرم – دمای مرطوب )

این رابطه بیان می کند که مقدار دمای آبگرم منهای مقدار دمای آبسرد ضرب در 100 ، حال این عدد تقسیم بر حاصل تفریق دمای آبگرم و دمای مرطوب می شود راندمان برج خنک کننده شود. که وقتی این رابطه را به صورت ساده تر بنویسیم حاصل تفریق دمای آبگرم و دمای آبسرد را با رنج نشان می دهیم و حاصل تفریق دمای آبسرد و دمای مرطوب را با اپروچ بیان می کنیم که در نهایت می شود :

راندمان برج خنک کننده = رنج / { (رنج + اپروچ ) *100 }

Cooling tower efficiency = Range / (Range+Approach) x 100

بنابراین با توجه به این رابطه در زمستان به دلیل پایین آمدن دمای مرطوب راندمان برج خنک کننده افزایش می یابد و در تابستان به دلیل بالا رفتن دمای مرطوب ، راندمان برج خنک کننده کاهش می یابد. در ادامه مبحث جهت مطالعه بیشتر می توانید به مطلب ” افزایش راندمان برج خنک کن ” و ” راندمان برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید. (Cooling Tower Efficiency)