خنک کننده خشک (DC)

5
(293)
خنک کننده خشک (DC)
خنک کننده خشک (DC)

خنک کننده خشک (ایرکولر) Dry Cooler

خنک کننده‌ خشک (DC)، مانند کندانسورهای هوایی چیلر هستند، با این تفاوت که به جای جریان مبرِّد در درون کویل آب یا مخلوط آب و اتیلن گلیکول، در درون کویل جریان دارد. دستگاه درای کولر (ایرکولر) از تعدادی کویل فین‌دار و تعدادی فن تشکیل شده است. آب داغ در مداری بسته که در آن جریان داشته و توسط هوایی که به وسیله فن‌ها از اطراف کویل‌های فین‌دار عبور داده می‌شود، حرارت خود را به هوا داده و خنک می‌شود. Air cooled یا Dry cooler یا خنک کننده خشک(DC)، بدون مصرف آب کار کرده و باید هوای عبوری از فین‌های کویل نسبت به آب درون کویل با اختلاف چند درجه سانتی گراد دمای کمتری داشته باشد.

شرکت کارا فناور اطلس پارسی (بادران تهویه صنعت)

تلفن تماس: ۰۲۱۲۶۷۰۹۹۱۸ / ۰۲۱۲۶۷۰۹۳۶۸ / ۰۲۱۲۲۶۴۵۸۹۰ / ۰۲۱۲۶۶۰۲۷۷۶
تماس فوری / واتس اپ:۰۹۲۱۳۶۰۲۶۹۰

وب سایت رسمی:Badrantahvieh.net
ایمیل:badran.tahvieh@gmail.com
گروه تلگرام:Cooling tower

چقدر این مطلب برای شما مفید بوده است؟