خنک کننده خشک (DC)

5
(43)
خنک کننده خشک (DC)
خنک کننده خشک (DC)

خنک کننده خشک Dry Cooler

خنک کننده‌های خشک مانند کندانسورهای هوایی چیلر می‌باشند، با این تفاوت که به جای جریان مبرِّد در درون کویل آب یا مخلوط آب و اتیلن گلیکول، در درون کویل جریان دارد. دستگاه درای کولر از تعدادی کویل فین‌دار و تعدادی فن تشکیل شده است. آب داغ در مداری بسته که در آن جریان داشته و توسط هوایی که به وسیله فن‌ها از اطراف کویل‌های فین‌دار عبور داده می‌شود، حرارت خود را به هوا داده و خنک می‌شود. Air cooled یا Dry cooler بدون مصرف آب کار کرده و باید هوای عبوری از فین‌های کویل نسبت به آب درون کویل با اختلاف چند درجه سانتی گراد دمای کمتری داشته باشد.

چقدر این مطلب برای شما مفید بوده است؟