قطره گیر برج خنک کننده

قطره گیر برج خنک کننده

قطره گیر برج خنک کننده قطعه ای است که از پرتاب قطعات آب به بیرون از برج خنک کننده جلوگیری می کند ولی به هوا اجازه خروج می دهد. به قطرات آبی که به همراه جریان هوا از برج خنک کننده به بیرون پرتاب می شوند دریفت گفته می شود و کیفیت ترکیب آن مانند آب در گردش سیستم می باشد. دریفت معمولا دارای سختی و املاح است و پس از خروج از برج خنک کننده بروی محیط اطراف تأثیر می گذارد که در ادامه این مطلب به بررسی انواع قطره گیر ها و نحوه کار آن ها می پردازیم.

 

ویژگی های قطره گیر برج خنک کننده

 

در اصل قطره گیر برج خنک کننده با ایجاد یک تغییر ناگهانی در مسیر هوا و بخار خروجی قطرات آب را در تله انداخته و به داخل دستگاه باز می گرداند. باید توجه داشت که قطره گیر در مسیر جریان هوا مانع ایجاد می کند و باعث افت فشار هوا می شود بنابراین این محاسبه افت فشار در دستور کار طراحی برج خنک کننده دیده شود. معمولا مسیر قطره گیر ها به شکل Z می باشد که ذرات هوا به دلیل سبکی عبور می کنند ولی قطرات آب گیر می کنند.

 

قطره گیر مسیر جریان هوا را دچار تغییر ناگهانی می کند بنابراین قطرات آب امکان عبور نداشته و به سیستم باز می گردند.

 

قطره گیر برج خنک کننده
قطره گیر برج خنک کننده

 

قطره گیر برج خنک کننده باید از ماده ای ساخته شود که مقاومت کافی در برابر خوردگی داشته باشد که امروزه برای ساخت قطره گیر ها از مواد پلیمری استفاده می شود. قطره گیر ها در قسمت خروجی هوا از برج خنک کننده و قبل از پروانه و بعد از سیستم توزیع آب قرار می گیرند ولی گاها دیده می شود که از قطره گیر برج خنک کننده در ناحیه ورودی هم به جهت ایجاد مانع در برابر پرتاب آب نا خواسته استفاده می شود.