جهت طراحی برج خنک کننده نیاز به چهار پارامتر می باشد : دمای آب ورود به برج خنک کننده ، دمای آب خروج از برج خنک کننده ، دمای مرطوب محیط نصب برج خنک کننده و دبی آب در گردش در برج خنک کننده. این اطلاعات را وارد نمایید و شماره تماس خود را بگذارید تا محاسبه ظرفیت برج خنک کننده را انجام داده و مشخصات فنی به همراه پیشنهاد مالی را از طریق واتس اپ به اطلاع شما برسانیم.