مقایسه برج خنک کننده مکعبی و مدور

در مبحث مقایسه برج خنک کننده مکعبی و مدور، مطابق مطالب قبلی برج خنک کننده دارای انواع مختلفی می باشد. از جمله برج خنک کن مکعبی که شکل هندسی چهار گوش دارد که می تواند به صورت جریان متقاطع و یا جریان مخالف باشد و همچنین برج خنک کن مدور که شکلی مانند بطری دارد و عملکرد آن نیز به صورت جریان مخالف می باشد. در مطلب پیش رو از بادران تهویه صنعت ضمن بررسی هر کدام از این مدل ها، به نقاط قوت و ضعف آنها می پردازیم و اینکه هر کدام در کجا و چه شرایطی به کار می رود. انواع برج خنک کننده از مکانیزم های عملکرد متفاوت برخوردار هستند که درک آن بسیار حائز اهمیت می باشد.

مقایسه برج خنک کننده مکعبی و مدور

  • فوندانسیون

در مقام مقایسه برج خنک کننده مدور دارای فوندانسیون پیچیده تری می باشد. زیرا پایه ها به صورت گرد به روی فوندانسیون قرار می گیرند. ولی برج خنک کننده مکعبی چه در مدل جریان مخالف و چه جریان متقاطع دارای فوندانسیون ساده تری می باشند. بنابراین ساخت فوندانسیون برج خنک کننده گرد سخت تر از ساخت فوندانسیون برج خنک کننده مکعبی می باشد.

مقایسه برج خنک کننده
مقایسه برج خنک کننده
  • سیستم توزیع آب

سیستم توزیع آب در برج خنک کننده مدور به صورت دورانی به وسیله کلگی توزیع آب برج خنک کننده (آب پخش کن) می باشد که به جهت حرکت دورانی با فشار پمپ این قطعه به سرعت دچار فرسایش می شود و زودتر نیاز به تعویض دارد. جهت مقایسه برج خنک کن مکعب جریان مخالف توزیع آب به وسیله نازل ها صورت می گیرد که ثابت هستند و در صورت گرفتگی تعویض آنها راحت و کم هزینه می باشد. اما بهترین نوع سیستم توزیع آب متعلق به برج خنک کن مکعب جریان متقاطع می باشد که به صورت ثقلی و از طریق تشت پر از سوراخ است و نیاز به کمترین نظارت و نگهداری دارد.

انواع برج خنک کننده دارای ویژگی های متفاوت می باشند و از نقاط ضعف و قوت برخوردار هستند

  • پرتاب آب

جهت مقایسه برج خنک کننده جریان متقاطع به دلیل مسیر متقاطع آب و هوا کمترین میزان دریفت یا پرتاب آب را دارد و در دو نوع برج خنک کننده دیگر پرتاب آب بستگی به تمهیدات دیگر شامل قطره گیر و دریچه دارد که عملا نشان داده است که برج خنک کننده مدور دارای پرتاب آب بالاتری می باشد.

  • فضای اشغال شده

در مقام مقایسه برج خنک کننده مدور و مکعبی جریان مخالف به دلیل نیاز به مکش هوا از هر چهار جهت نیاز به فضای بیشتری نسبت به برج خنک کن مکعب جریان متقاطع دارند که تنها از دو وجه هوا را مکش می کند و می توانند به صورت مدولار در کنار هم در تناژ های بالا قرار بگیرند.