برج خنک کننده بدون پکینگ

برج خنک کننده بدون پکینگ

برج خنک کننده بدون پکینگ در حقیقت برج خنک کننده ای است که در ساختار آن پکینگ به کار نرفته است مانند برج خنک کننده اتمسفری که فقط آب به داخل سطح مقطع برج خنک کننده پاشیده می شود و بدینوسیله آب و هوا با هم تماس پیدا می کنند. در برج خنک کننده بدون پکینگ می توان از فن برای به جریان انداختن هوا استفاده نمود ، این نوع برج های خنک کننده در صنایعی کاربرد دارند که آب به جریان در آمده در داخل کولینگ تاور به شدت اسیدی یا قلیایی می باشد و نمی توان از برج خنک کن معمولی استفاده نمود.

برج خنک کننده بدون پکینگ
برج خنک کننده بدون پکینگ

عملکرد برج خنک کننده بدون پکینگ

در کارخانجات ذوب و احیای فلز روی معمولا آب به گردش در آمده برای خنک کاری به شدت اسیدی می شود و در صورت استفاده از برج خنک کننده معمولی به قطعات برج خنک کننده از جمله الکتروموتور، پروانه ، پکینگ برج خنک کننده و قطره گیر ، ساپورت ها و بدنه آسیب جدی می رساند. برای حل مشکل از برج هایی با سطح مقطع مربع یا گرد با ارتفاع بسیار بلند استفاده می شود که فن به صورت دمنده یا مکنده در ناحیه پایین دستگاه قرار دارد ، آب از قسمت فوقانی دستگاه پاشیده شده و به دلیل ارتفاع زیاد تا هنگام رسیدن به پایین با هوای به جریان درآمده انتقال حرارت و جرم صورت می دهد.

برج خنک کننده بدون پکینگ دارای ارتفاع بسیار بلندی است تا آب و هوا زمان و سطح تماس کافی برای انتقال حرارت داشته باشند ، در قسمت زیرین نیز هوا به وسیله فن های دمنده به جریان در می آید و به سمت بالا دمیده می شود.

برج خنک کن بدون پکینگ
برج خنک کن بدون پکینگ

در واقع ارتفاع بلند برج خنک کننده جایگزین پکینگ می شود و موجب افزایش زمان و افزایش سطح تماس و در نهایت خنک شدن آب در برج خنک کننده است. همچنین در این دستگاه فن در محلی قرار گرفته است که از اسید دور است و با دمش یا مکش هوا را از کانال فرعی به سازه اصلی وارد می نماید. در ساخت بدنه باید از نوع متریال استفاده کرد که در مقابل اسید بسیار مقاوم باشد تا در مجاورت اسید از بین نرود. این نوع برج خنک کننده به طور کلی در کارخانجاتی به کار برده می شود که آب به گردش در آمده اسیدی شده باشد مانند کارخانجات روی ، تولید اسید و محصولات اسیدی.