عملیات آبی در برج خنک کننده

عملیات آبی در برج خنک کن

عملیات آبی در برج خنک کننده به معنی مجموعه اقدامات و تمهیداتی است که به منظور جلوگیری از آسیب به برج خنک کننده به وسیله رسوب می باشد. در واحد های صنعتی که از برج های خنک کننده استفاده می کنند عملیات آبی برای افزایش عمر تجهیزات و حفظ راندمان برج های خنک کننده ضروری می باشد و اگر عملیات آبی انجام نشود موجب رشد ارگانیگ ها ، گرفتگی و خوردگی در برج خنک کننده می شود که می تواند راندمان برج خنک کننده را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های تعمیر و نگهداری و توقف برج خنک کننده را به دنبال خواهد داشت.

عملیات آبی در برج خنک کننده
عملیات آبی در برج خنک کننده

شرح عملیات آبی در برج خنک کننده

استفاده از عملیات آبی در برج خنک کننده به موارد زیر بستگی دارد:

 • چه نوع برج خنک کننده ای ( مدار بسته ، باز یا یکبار گذر )
 • کیفیت آب تغذیه مورد استفاده و آب جبرانی
 • حد استاندارد اعلام شده توسط سازنده برج خنک کننده
 • قوانین مربوط به تخلیه آب برج خنک کننده
 • آیا زیر آب مورد استفاده مجدد قرار می گیرد یا نه
 • نوع مبدل های حرارتی
 • سیکل تغلیظ برج خنک کننده

بسته به نوع سختی آب یک یا تعدادی از انواع عملیات آبی که مناسب تجهیزات باشد در برج خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین بهتر است با کارشناس برج خنک کننده مشورت شود.

عملیات آبی در برج خنک کننده به معنی مجموعه اقدامات و تمهیداتی است که به منظور جلوگیری از آسیب به برج خنک کننده به وسیله رسوب می باشد.

عملیات آبی در برج خنک کننده معمولا برای کنترل آیتم های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

 • آلکالینیتی : بزرگی ذرات کربنات کلسیم را تعیین می کند.
 • کلراید : فلزات را دچار خوردگی می کند ، بسته به نوع تجهیزات برج خنک کننده مقادیر مختلف آن قابل تحمل است.
 • سختی : تشکیل رسوب در برج خنک کننده و تجهیزات
 • آهن : وقتی با فسفات ترکیب شود می تواند گرفتگی ایجاد کند.
 • مواد آلی : موجب رشد میکروارگانیسم ها و در نتیجه گرفتگی و خوردگی خواهد شد.
 • سیلیکا : موجب تشکیل رسوب سخت می شود.
 • سولفات : مانند کلراید به شدت موجب خوردگی فلزات می شود.
 • مجموع ذرات جامد حل شده ( TDS ) : به تشکیل رسوب ، گرفتگی و خوردگی کمک می کند.
 • مجموع ذرات جامد معلق ( TSS ) : موجب تشکیل رسوب ، تشکیل فیلم و خوردگی می شود.
عملیات آبی در برج خنک کن
عملیات آبی در برج خنک کن

اقدامات عملیات آبی در برج خنک کننده

روش عملیات آبی بسته به نیازهای برج خنک کن تغییر می کند ولی معمولا شامل اقدامات زیر است :

 1. تغییر کیفیت آب جبرانی : آب جبرانی برج خنک کن آبی است که جایگزین آب تبخیر شده و تخلیه شده در کولینگ تاور می شود و معمولا آب خام ، آب شهر ، آب بازیابی شده ، آب چاه یا آب منابع آبی دیگر می باشد. بسته به نوع این آب جبرانی می توان تشخیص داد که آیا به عملیات آبی نیاز دارد یا خیر ، اگر در این مرحله نیاز به عملیات باشد از تکنولوژی استفاده می شود که سختی و سیلیکا را حذف می کند و PH را تنظیم می کند. در صورت ورود آب با کیفیت از طریق آب جبرانی به برج خنک کننده موجب کاهش روند رسوب خواهد بود و نیاز به تخلیه زیر آب کمتر خواهد بود.
 2. فیلتراسیون و فرا فیلتراسیون : قدم بعدی عبور آب از نوعی فیلتر برای حذف ذرات معلق مانند رسوب ، گل و ترکیبات آلی تا اندازه میکرون است. بهتر است که این عمل قبل از ورود آب به تجهیزات باشد تا مشکل گرفتگی ایجاد نکند.
 3. مبدل یون / نرم کننده آب : اگر در آب جبرانی سختی بالایی وجود دارد باید این سختی حذف شود ، برای این کار می توان از رزین استفاده کرد و پروسه تبدیل اسید یون مثبت که رزین با یون سدیم شارژ می شود و وقتی سختی وارد می شود کلسیم ، منیزیم و آهن را میگیرد و مولکول سدیم را آزاد می کند.
 4. افزودنی های شیمیایی : مواد شیمیایی مانند : بازدارنده های خوردگی برای حفاظت از قطعات فلزی ، خزه کش و بیوساید برای جلوگیری از رشد میکروارکانیسم ها ( جلوگیری از بیماری لژیونلا در برج خنک کننده ) ، بازدارنده های تشکیل ذرات نیز برای جلوگیری از تشکیل ذرات و رسوب مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از مراحل قبل عملیات آبی در برج خنک کننده می تواند میزان استفاده از مواد شیمیایی را کاهش داد زیرا استفاده از این مواد شیمیایی پر هزینه و سمی می باشد.
 5. فیلتراسیون جانبی : می توان هنگامی که آب درون مدار سیستم برج خنک کننده جریان دارد مقدار از آب به طور مثال 10 درصد از آب در گردش را به صورت مدار جانبی از فیلتر گذراند تا جلوی تشکیل رسوب را بگیرد.
 6. بلودان آب برج خنک کننده : زیر آب برج خنک کن به معنی تخلیه بخشی از آب کولینگ تاور به منظور کاهش غلظت املاح و رسوب می باشد. می توان این بخش از آب را مجددا مورد بازیابی قرار داد و یا مطابق با استاندارد های زیست محیطی آن را تخلیه نمود.

برای مطالعه بیشتر به مطالب ” کنترل PH آب برج خنک کننده ” و ” کاهش مصرف آب برج خنک کننده ” مراجعه کنید و همچنین دلیل استفاده از آب در برج خنک کننده را مطالعه کنید. در نهایت بهترین روش کمک گرفتن از کارشناس عملیات آبی می باشد تا بهترین روش نگهداری از آب را به کار بگیریم ، شرکت بادران تهویه صنعت آماده است تا بهترین مشاوره را در زمینه عملیات آبی در برج خنک کننده ارائه دهد.