تست عملکرد برج خنک کننده

تست عملکرد برج خنک کننده فقط بوسیله اندازه گیری دمای ورود و خروج آب، اندازه گیری دبی آب و اندازه گیری دمای مرطوب محیط امکان پذیر است ، دقت تست به متغیر های زیادی وابسته است که برخی قابل کنترل و برخی غیر قابل کنترل می باشد. جهت تست کد های ASME و CTI وجود دارد که شامل تمام جزئیات و محاسبات می باشد، مشکل ترین قسمت کار به دست آوردن دیتای دقیق از شرایط کار برج خنک کن می باشد ، در مرحله بعدی این نتایج واقعی با مقادیر طراحی شده مقایسه می گردد که منحنی عملکرد برج خنک کننده باید متناسب با منحنی عملکرد اعلام شده توسط سازنده کولینگ تاور باشد.

آماده سازی جهت انجام تست عملکرد برج خنک کننده

قبل از تست ، شرایط فیزیکی باید مطابق دستورات زیر باشد:

  • آب در گردش ، سیستم توزیع آب و پکینگ ها باید عاری از مواد خارجی و یا موانع باشد، توزیع آب باید در تمام قسمت های برج خنک کن به صورت یکنواخت باشد. اگر کولینگ تاور دارای سلول های متعدد است توزیع آب در سلول ها نیز باید به صورت یکنواخت انجام شود.
  • قطره گیر ها باید تمیز و در جای خود باشد.
  • ابزار تست و اندازه گیری دما و دبی آب باید به صورت صحیح قرار داده شوند.
  • تمام متغیر های تست باید تنظیم و ثابت نگه داشته شود.
تست-عملکرد-برج-خنک-کننده
تست-عملکرد-برج-خنک-کننده

ابزار های تست عملکرد برج خنک کننده

ابزار های عملکرد برج خنک کننده شامل ابزار های اندازه گیری دما، ابزار اندازه گیری دمای مرطوب، ابزار اندازه گیری دبی آب و ایزار اندازه گیری قدرت الکتروموتور می باشد.

  1. اندازه گیری دبی آب در گردش : اندازه گیری دبی آب در برج خنک کننده اولین اندازه گیری است که به روش های مختلفی انجام پذیر است. معمول ترین آن تعبیه لوله فشار سنج است که دقت خوبی دارد، راه های دیگر تعبیه صفحه اوریفیس ، لوله ونتوری و نازل جریان است که همگی باید کالیبره باشند. می توان با مقایسه منحنی پمپ با منحنی نازل ها نیز نتایج را چک نمود.
  2. اندازه گیری دمای آب : با دماسنج جیوه ای یا سنسور های دما دمای ورود آب و دمای خروج آب از برج خنک کننده اندازه گیری می شود. معمولا مشکلی در اندازه گیری دمای آب گرم وجود ندارد ولی در اندازه گیری دمای آب سرد باید دقت کرد که دمای اندازه گیری شده در محل مناسب و دمای درست باشد، خروجی پمپ معمولا محل مناسبی است.
  3. اندازه گیری دمای هوا : دمای مرطوب با دما سنج های دمای مرطوب اندازه گیری می شود. در اندازه گیری دمای مرطوب باید دقت شود و دستگاه اندازه گیری کالیبره باشد و محل اندازه گیری دمای مرطوب باید همان محل نصب برج خنک کننده باشد. دمای خشک فقط جهت تست برج های خنک کننده جریان طبیعی اندازه گیری می شود.
  4. توان فن : مقدار توان مصرف شده بوسیله فن برج خنک کننده باید اندازه گیری شود، می توان با وات متر یا ولت متر اندازه گیری کرد ولی باید در نظر داشت که در راندمان الکتروموتور ضرب شود.
  5. هد پمپ : هد دینامیک آب ورودی در برج خنک کن در خط مرکزی لوله اندازه گیری شود که حاصلجمع هد استاتیک ، فشار سرعت در نقطه و فاصله عمودی می باشد، اندازه گیری به وسیله مانومتر یا فشار سنج انجام می شود.

شرایط عملکرد هنگام تست:

طبق کد های ASME و CTI تست باید در محدوده متغیر های زیر انجام پذیرد. ممکن است تست ها در زمان هایی انجام شود که محدوده های زیر رعایت نشود ولی تست ها باید با صبر و حوصله مجددا در زمان های مناسب در تابستان تکرار شود. ( بررسی تست عملکرد برج خنک کننده )

دبی آب : 10 درصد بیشتر یا کمتر از عدد طراحی

رنج خنک کاری : 20 درصد بیشتر یا کمتر از مقدار طراحی

بار حرارتی : 20 درصد بیشتر یا کمتر از مقدار طراحی

دمای مرطوب محیط : 10 درجه فارنهایت بیشتر یا کمتر از مقدار طراحی

سرعت باد : به طور کلی کمتر از 10 مایل بر ساعت

قدرت فن : 10 درصد بیشتر یا کمتر از مقدار طراحی

انجام تست :

دقت تست وابسته به شرایط اعلام شده است ، عواملی که قابل کنترل است باید کنترل شوند و عوامل دیگر باید در زمان مناسب انجام شوند همچنین زمان انجام تست باید یک ساعت پس از ثابت شدن پارامتر ها انجام شود.

ارزیابی نتایج تست :

نتایج باید با مقادیر اعلام شده توسط سازنده و یا منحنی های ارائه شده تطبیق داشته باشد و راندمان برج خنک کننده مناسب باشد.