برج خنک کننده جریان متقاطع

برج خنک کننده جریان متقاطع

برج خنک کننده جریان متقاطع به برج خنک کننده ای می گویند که در آن مسیر جریان آب و هوا به صورت متقاطع باشد. در این نوع برج خنک کننده آب از بالا به سمت پایین می ریزد و هوا نیز همزمان از کنار دستگاه به صورت افقی وارد می شود، آب و هوا در مسیر متقاطع با یکدیگر تماس پیدا کرده و تبادل گرما و انرژی صورت می پذیرد. برج خنک کننده جریان متقاطع در انواع مختلف فایبرگلاس ، فلزی و بتنی ساخته می شود ، معمولا پروانه در قسمت مرکزی قرار دارد و هوا را از کناره ها کشیده و به سمن بالا هدایت می کند.

مزایای برج خنک کننده جریان متقاطع

مزایای کلی برج خنک کننده جریان متقاطع : این نوع برج خنک کننده دارای ارتفاع ریزش آب زیادی می باشد ، بنابراین آب به راحتی فرصت پیدا کرده تا با هوا تماس پیدا کرده تبخیر شود و خنک کاری بیشتری صورت پذیرد. به دلیل مسیر متقاطع جریان هوا و آب ، امکان پرتاب قطرات آب از برج خنک کننده به حداقل ممکن رسیده و در نتیجه پرت آب در این برج خنک کننده بسیار اندک است. نحوه ریزش آب در این برج های خنک کننده به کمک گرانش انجام می شود ، بنابراین سیستم توزیع آب ساده تر و دارای عمر بیشتری است.

برج خنک کننده جریان متقاطع
برج خنک کننده جریان متقاطع

در برج خنک کننده جریان متقاطع آب و هوا در یک مسیر متقاطع با یکدیگر تماس دارند، به همین دلیل این نوع برج خنک کننده جریان متقاطع نامیده می شود.

به دلیل ورود هوا از دو طرف برج خنک کننده جریان متقاطع و بسته بودن دو طرف دیگر ، می توان سلول های برج خنک کننده را به صورت مدولار در حالی که فضای کمی اشغال می کنند در کنار هم و به صورت سری قرار داد. در دو طرف بسته دستگاه امکان تعبیه درب ورود وجود دارد بنابراین ورود اپراتور و تعمیرات برج خنک کننده به درون دستگاه به راحتی امکان پذیر است. معمولا به دلیل ملاحضات مربوط به شکل گیری مسیر جریان هوا و آب، ساختار دستگاه بزرگ تر است و ساخت این دستگاه پر هزینه تر از برج خنک کننده جریان مخالف است.

جهت مطالعه بیشتر به برج خنک کننده جریان مخالف و ” انواع برج خنک کننده ” ، ” برج خنک کننده جریان مخالف ” و ” برج خنک کننده خشک ” مراجعه فرمایید.