برج خنک کننده مرطوب

برج خنک کننده مرطوب

برج خنک کننده مرطوب یا تبخیری در اصل همان برج خنک کننده معمولی است که در آن تبخیر صورت می پذیرد و دمای آب را می تواند تا نزدیکی دمای مرطوب برساند بنابراین این نوع برج های خنک کننده را برج خنک کننده مرطوب می نامند. در برج های خنک کننده مرطوب آب درون دستگاه به گردش در می آید از طریق نازل ها به روی سطوح انتقال حرارت ( پکینگ ) توزیع می شود همزمان هوا که به وسیله پروانه و نیروی محرکه الکتروموتور به جریان افتاده است با آب تماس پیدا می کند و موجب تبخیر آب می شود، آن بخشی از آب که تبخیر می شود گرمای نهان تبخیر خود را از مابقی جریان آب دریافت می کند و باعث خنک شدن آب می شود.

ویژگی های برج خنک کننده مرطوب

برج خنک کننده مرطوب به دلیل عملکرد مقرون به صرفه بخش جدایی ناپذیر تجهیزات صنعتی می باشد. مفهوم اصلی برج خنک کننده این است که گرمای بی مصرف صنایع را از تجهیزات می گیرد و باعث خنک شدن آن ها می شود ، همچنین برج خنک کننده مرطوب با نام برج خنک کننده مدار باز نیز نامیده می شود. برج خنک کننده با خنک کردن آب و فرستادن آن به تجهیزات صنعتی موجب عملکرد صحیح آن ها شده و این گرما را از طریق تبخیر به اتمسفر منتقل می کند.

برج خنک کننده مرطوب
برج خنک کننده مرطوب

استفاده از دستگاه برج خنک کننده مرطوب و خنک کردن آب به روش تبخیری بسیار ارزان تر از راه های دیگر خنک کردن می باشد و برای صنایع بسیار مقرون به صرفه می باشد.

در حالی که بسیاری نگران خطرات زیست محیطی برج خنک کننده هستند اما بخارات خروجی از برج خنک کننده به هیچ عنوان برای طبیعت مضر نیست و تنها حاوی گرما و بخار آب می باشد. تنها مسئله ای که مطرح است گرمای ناشی از فعالیت کارخانجات است که به وسیله برج خنک کننده به محیط زیست وارد می شود و موجب گرمایش جهانی و منطقه ای می گردد. جهت اطلاعات بیشتر راجع به مطلب ” دمای مرطوب برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.

جهت مطالعه بیشتر به مطالب ” برج خنک کننده هوایی ” و ” برج خنک کننده خشک ” مراجعه فرمایید.