استفاده از آب در برج خنک کننده

استفاده از آب در برج خنک کن

استفاده از آب در برج خنک کننده به دلایل زیادی از جمله فراوانی ، ارزانی ، قابلیت جابجایی ، راحتی و ایمنی می باشد. آب به عنوان یک منبع طبیعی مهم برای ادامه حیات موجودات زنده ضروری می باشد. اگر بخواهیم رایطه بین اجتماع انسان ها و آب را درک کنیم باید بگوییم تمامی تمدن های قدیمی در حاشیه رودخانه ها شکل گرفته اند. در صنعت نیز آب موارد استفاده گوناگونی دارد که یکی از مهمترین آن ها فرآیند خنک سازی می باشد ، استفاده از آب در برج خنک کننده برای استفاده از همین فرآیند خنک سازی مورد توجه می باشد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

 

استفاده از آب در برج خنک کن
استفاده از آب در برج خنک کن

 

دلایل استفاده از آب در برج خنک کننده :

 

همانطور که اشاره شد از آب در خنک سازی استفاده می شود ، به عنوان مثال وقتی دستگاهی شبیه موتور و کمپرسور کار می کند بر اثر اصطحکاک حرارت زیادی تولید می شود و قسمتی از حرارت به داخل جداره سیلندر، پیستون و سوپاپ ها منتقل می شود که بایستی این حرارت تولید شده به وسیله ماده ای از آن گرفته شود. در موتور های دیزلی این خنک سازی به وسیله آب انجام می شود زیرا اگر این حرارت خارج نشود قطعات دچار خستگی و ترک خوردگی زودرس می شوند.

در صنایع و واحد های پتروشیمی نیز بعضی از واکنشها در داخل راکتور حرارت تولید می نمایند. به منظور کنترل و تثبیت دمای واکنش، این حرارت تولید شده را بایستی توسط آب از سیستم خارج نمود. علاوه بر این، در بسیاری از تجهیزات فرآیندی مانند مبدل های حرارتی برای سرد سازی محصولات، از آب به عنوان سیال خنک کننده استفاده می شود. در تجهیزاتی که از روغن برای سرد نمودن یاتاقان های موتور یا توربین و سایر قطعات استفاده می شود، در انتها خنک سازی روغن توسط آب انجام می شود و روغن پس از خنک شدن مجددا در مسیر گردش قرار می گیرد. آب در صنعت به طور وسیعی جهت خنک سازی استفاده می شود، در فرآیند سرد سازی، اصطلاحا به ماده ای که حرارت از دست می دهد ماده سرد شده و به آب که حرارت را جذب می کند، سرد کننده می گویند. استفاده از آب در برج خنک کننده نیز به عنوان سیالی خنک کننده از ابتدا مورد توجه قرار داشته است.

 

استفاده از آب در برج خنک کننده
استفاده از آب در برج خنک کننده

 

آب یک مایع بی بوو بی رنگ در دمای معمولی محیط می باشد، که در مقابسه با سایر مواد برای جوش آمدن و تبخیر شدن احتیاج به میزان حرارت زیادی دارد. به عیارت دیگر می توان گفت که آب قابلیت جذب گرمای بیشتری را دارد و به همین علت، از آن به عنوان یک سیال مناسب جهت انتقال حرارت در برج خنک کننده می توان استفاده نمود.

 

مهمترین دلایل استفاده از آب در برج خنک کننده عبارتند از:

  • فراوانی، ارزانی و در دسترس بودن آب
  • قایلیت جابجایی مقادیر بسیار زیاد حرارت در واحد حجم
  • عدم انبساط و یا فشردگی در محدوده های دمایی معمول
  • مقاومت بالای آن در برابر تجزیه
  • راحتی و ایمنی آن در حمل و نقل و نگه داری نسبت به سایر مواد.