برج خنک کننده جریان مخالف

برج خنک کننده جریان مخالف

برج خنک کننده جریان مخالف به برج خنک کننده ای می گویند که در آن مسیر جریان آب و هوا در خلاف جهت هم می باشد. در این نوع برج خنک کننده آب از بالا به سمت پایین می ریزد و هوا نیز همزمان از قسمت زیر به سمت بالا حرکت می کند ، آب و هوا در مسیر مخالف یکدیگر تماس پیدا کرده و تبادل گرما و انرژی صورت می پذیرد. برج خنک کننده جریان مخالف در انواع مختلف فایبرگلاس ، فلزی و بتنی ساخته می شود ، معمولا پروانه در قسمت مرکزی قرار دارد ، هوا از قسمت زیر کشیده و به سمت بالا هدایت می کند.

ویژگی های برج خنک کننده جریان مخالف

سیستم توزیع آب در برج خنک کننده جریان مخالف معمولا توسط فشار پمپ و به وسیله نازل صورت می پذیرد. نازل آب را تا حد امکان به روی سطح و به صورت قطره توزیع می کند. سطوح انتقال حرارت مورد استفاده در این نوع برج خنک کننده باید به شکلی باشد که اجازه ورود هوا از قسمت پایین داده شود. پروانه معمولا در قسمت مرکزی و در قسمت بالا قرار گرفته و هوا را از پایین به سمت بالا مکش می کند. معمولا به دلیل مکانیزم کارکرد و مسیر خلاف جهت آب و هوا ، پرتاب آب در این نوع برج های خنک کننده زیاد است به همین دلیل معمولا در قسمت بالای سیستم توزیع آب از قطره گیر استفاده می شود. قطره گیر به هوا اجازه عبور می دهد ولی قطرات آب را گرفته و به سیستم باز می گرداند.

برج خنک کننده جریان مخالف
برج خنک کننده جریان مخالف

در برج خنک کننده جریان مخالف مسیر تماس آب و هوا در خلاف جهت یکدیگر است ، به همین دلیل این نوع برج خنک کننده جریان مخالف نامیده می شود.

برج خنک کننده جریان مخالف باید دارای ارتفاع بلند و مناسبی باشد تا توزیع آب به روی پکینگ ها به خوبی صورت پذیرد و آب فرصت خنک شدن داشته باشد. برج های خنک کننده جریان مخالف معمولا از چهار طرف هوا را مکش می کنند ، بنابراین نمی توان آن ها را به هم چسباند و باید به اندازه نصف ضلع آن میان دو برج فاصله باشد تا جریان هوا به خوبی صورت بگیرد.

جهت مطالعه بیشتر به مطلب ” برج خنک کننده جریان متقاطع ” و ” انواع برج خنک کننده ” مراجعه کنید.