عیب یابی برج خنک کننده

عیب یابی برج خنک کننده

عیب یابی برج خنک کننده شامل مجموعه اقدامات بررسی و واکاوی است که کاربر برج خنک کننده باید به آن آشنایی داشته باشد تا در موقع لزوم بتواند مشکل و ایراد دستگاه برج خنک کننده را تشخیص و نسبت به رفع آن اقدام کند. با بازرسی های روزانه، هفتگی و سالانه از بخش های مختلف دستگاه ضمن اقدامات پپیشگیرانه، می توان مشکلات احتمالی ایجاد شده در برج خنک کننده را در مرحله ابتدایی تشخیص داد و قبل از تخریب گسترده دستگاه نسبت به رفع آن اقدام نمود. پس از به وجود آمدن مشکل هم با طی پروسه عیب یابی برج خنک کننده می توان دلیل مشکل را تشخیص و نسبت به تعمیرات برج خنک کننده اقدام نمود.

عیب یابی برج خنک کننده : زمان مناسب بازرسی از قسمت های برج خنک کننده

عیب یابی برج خنک کن
عیب یابی برج خنک کن
 • بررسی مسدود شدگی : صفحه مکنده ، قطره گیر ها ، پکینگ ها ( هفتگی )
 • کنترل صدا و لرزش غیر عادی : فن و فن گارد ، الکتروموتور ، شفت برج خنک کننده و محافظ آن ، سیستم کاهش سرعت ( روزانه ) قسمت های سازه ( سالیانه )
 • بررسی پیچ ها ، خار ها و جای خار ها : فن و فن گارد ، الکتروموتور ، شفت اصلی و محافظ آن ، سیستم کاهش سرعت ( روزانه )
 • روغن کاری و گریس کاری : الکتروموتور ، سیستم کاهش سرعت ( هر وقت لازم بود )
 • کنترل آب بندی روغن : سیستم کاهش سرعت ( ماهیانه )
 • کنترل سطح آب : تشت آب سرد ( روزانه )
 • کنترل نشت آب : تشت آب سرد ، شیر شناور ( هر نیم سال )
 • سفت کردن پیچ های شل شده : فن و فن گارد ، الکتروموتور ، شفت اصلی و محافظ آن ، سیستم کاهش سرعت ( هر نیم سال )
 • بازرسی و تعمیر جهت استفاده مجدد : فن و فن گارد ، شفت اصلی و محافظ آن ، قسمت های سازه ( سالیانه )
 • رنگ آمیزی مجدد : قسمت های سازه ، بدنه ، نردبام ( هر وقت لازم بود )
 • بازرسی کلی : تمامی قسمت های مختلف برج خنک کننده ( روزانه )
عیب یابی برج خنک کننده
عیب یابی برج خنک کننده

موارد عیب یابی برج خنک کننده

عیب یابی برج خنک کننده : صدای غیر عادی الکتروموتور برج خنک کننده

 • موتور تک فاز کار می کند : موتور را خاموش کنید و سعی کنید دوباره آن را روشن کنید، اگر موتور در حالت تکفاز باشد هرگز روشن نخواهد شد.
 • اتصال اشتباه سیم های موتور : برای عیب یابی برج خنک کننده موتور را خاموش کنید و سعی کنید دوباره آن را روشن کنید، اگر موتور در حالت تکفاز باشد هرگز روشن نخواهد شد.
 • بلبرینگ ها : روغنکاری را چک کنید. بلبرینگ های خراب را تعویض کنید.
 • جریان برق متعادل نیست : ولتاژ جریان هر سه خط را چک کنید و اگر لازم است آن ها را اصلاح کنید.
 • فاصله هوایی یکنواخت نیست : برای عیب یابی برج خنک کننده یاتاقان ها و تماس های تکیه گاهی را کنترل نمایید.
 • روتور بالانس نیست : مجددا بالانس نمایید.
 • فن خنک کننده به حفاظ گیر می کند : فن را دوباره نصب و یا تعویض نمایید.

عیب یابی برج خنک کننده : ارتعاش غیر عادی در سیستم فن

 • فن اشکال دارد : برای عیب یابی برج خنک کننده مطمئن شوید تیغه های فن به درستی سوار شده اند. عدد های تطابق را چک کنید. اطمینان حاصل کنید که همه تیغه ها به میزان درستی که دستگاه امنیتی اجازه می دهد از مرکز فاصله گرفته اند. تمامی تیغه ها بایستی دارای گام یکسان باشند. روی تیغه ها را از زوائد پاک کنید.
 • موتور اشکال دارد : برای عیب یابی برج خنک کننده بار را از موتور بردارید و آن را روشن کنید. اگر موتور هنوز ارتعاش می کند، راست بودن محور و یا بالانس بودن میله روتور را چک کنید. شفت را تعویض کنید و یا روتور را بالانس نمایید

عیب یابی در برج خنک کننده : جهت دوران اشتباه

 • ترتیب فازها اشتباه است : هر دو سیم از سیم های اتصالی به موتور را جابجا کنید.

عیب یابی برج خنک کننده : الکترو موتور شروع به کار نمی کند

 • عدم وجود برق در پایانه های موتور : برای عیب یابی برج خنک کننده جریان برق به استارتر را چک کنید، هرگونه اشتباهی در اتصالات بین دستگاه کنترل و موتور را اصلاح کنید. اتصالات استارتر موتور و مدار کنترل را چک کنید. بار اضافی را از مدار بردارید، اتصالات را ببندید و کلید های خراب و سوخته را عوض کنید.

اگر برق در همه سیم ها نیست، مطمئن شوید که قطعات بار اضافه یا مدار کوتاه در شرایط مناسب قرار دارند.

 • اتصالات اشتباه : برای عیب یابی برج خنک کننده با دیاگرام های سیم کشی، موتور و اتصالات را کنترل کنید.
 • ولتاژ کم : ولتاژ نوشته شده بروی برچسب را با منبع برق مقایسه کنید. ولتاژ پایانه موتور را چک کنید.
 • وجود مدار باز در سیم پیچی موتور : سیم پیچی استاتور موتور را چک کنید تا مدار بازی وجود نداشته باشد.
 • گیر کردن موتور و یا سیستم فن : موتور را از بار جدا کنید، موتور و چرخدنده کاهش سرعت را برای یافتن علت این مشکل بازرسی کنید.
 • عملکرد نامناسب روتور : ببینید که آیا محور ها یا رینگ ها شکسته اند.

عیب یابی برج خنک کننده : صدای غیر عادی سیستم کاهش دور

 • یاتاقان ها : اگر نو است، بعد از یک هفته کار ببینید که آیا صدا قطع می شود یا نه. اگر لازم شد آن را تعویض نمایید.
 • پولی ها : تنظیمات پولی های محرک و متحرک را چک نمایید و در صورت لزوم تغییر دهید.
 • پیچ و مهره ها شل شده اند : پیچ و مهره ها را در تمام قسمت ها و نگهدارنده های مکانیکی سفت کنید.
 • تسمه ها : در صورت ساییده شدن تسمه ها، آن ها را تعویض نمایید.

عیب یابی برج خنک کننده : الکتروموتور داغ می شود

 • ولتاژ اشتباه یا ولتاژ نا متعادل : مقدار ولتاژ و جریان همه سه سیم را مطابق با برچسب چک نمایید.
 • اضافه بار : برای عیب یابی برج خنک کننده گام پره های فن را چک کنید. ممکن است نیروی مقاومی در سیستم محرک فن بوجود آمده باشد.
 • دور موتور اشتباه : منبع قدرت را با برچسب مقایسه نمایید. مقدار دور موتور و نسبت پولی ها را چک نمایید.
 • بیش از حد روغنکاری شدن بلبرینگ ها : برای عیب یابی برج خنک کننده گریس اضافی را پاک کنید. موتور را با سرعت لازم به حرکت در آورید تا روغن اضافی خارج شود.
 • ساییده شدن روتور به داخل شکاف استاتور : اگر ناشی از ماشینکاری ضعیف نیست، یاتاقان پوسیده را تعویض کنید.
 • روانساز نامناسب در یاتاقان : با روانساز صحیح جایگزین کنید. به دفترچه راهنمای موتور نگاه کنید.
 • باز بودن یک فاز : برای عیب یابی برج خنک کننده موتور را خاموش کنید و سعی کنید دوباره آن را روشن کنید، اگر موتور تک فاز باشد هرگز روشن نخواهد شد. سیم های کنترل و موتور را چک کنید.
 • تهویه ضعیف : برای عیب یابی برج خنک کننده موتور را تمیز کنید و دریچه های تهویه را چک کنید. اجازه دهید تا تهویه کافی در اطراف موتور صورت پذیرد.
 • سیم پیچی اشتباه : با اهم متر چک نمایید.
 • خراب شدن محافظ آمپر : تعویض کنید.
 • خمیدگی محور موتور : آن را راست کنید و یا شفت را عوض کنید.
 • گریس کاری ناکافی: باز کنید و یاتاقان ها را دوباره گریس کاری کنید.
 • فاسد شدن یا وجود مواد خارجی در گریس : یاتاقان ها را شسته و دوباره گریس کاری کنید.
 • آسیب دیدن یاتاقان ها : یاتاقان ها را تعویض نمایید.

عیب یابی برج خنک کننده : موتور به سرعت نمی رسد 

 • به دلیل افت خط، ولتاژ در پایانه های موتور بسیار پایین است : جهت عیب یابی برج خنک کننده ترانسفورماتور را چک نمایید. ولتاژ بالاتری به پایانه های ترانسفورماتور اعمال کنید و یا بار را کاهش دهید. اندازه سیم را افزایش و یا اینرسی را کاهش دهید.
 • میله های روتور شکسته اند : در نزدیکی رینگ ها به دنبال ترک بگردید. ممکن است روتور جدیدی لازم باشد. از سرویس کار موتور بخواهید آن را چک کند.

عیب یابی برج خنک کننده : پرتاب بیش از حد ذرات آب به بیرون

 • ایراد در جلوگیری از پرتاب ذرات آب به بیرون : جهت عیب یابی برج خنک کننده چک کنید که تمام دریچه های هوا، الیمینیتور ها و قطره گیر ها در جای خود قرار دارند.
 • پمپاژ بیش از حد : جریان آب به برج را تا میزان شرایط طراحی پایین بیاورید.

عیب یابی برج خنک کننده : صدای فن

 • پیچ های بست های پره ها شل شده اند : چک کنید و اگر لازم بود سفت نمایید.

عیب یابی برج خنک کننده : جرم یا ماده خارجی در سیستم آب

 • فقدان یا کمبود تخلیه : میزان آب جبرانی و تخلیه را افزایش دهید.

عملیات آبی در برج خنک کننده برای عیب یابی برج خنک کننده و برای کمک های بیشتر با متخصصین شرکت تماس حاصل فرمایید.