بیماری لژیونلا در برج خنک کننده

بیماری لژیونلا در برج خنک کننده (legionella) (بیماری لژیونر) یک نوع بیماری است که به دلیل راکد ماندن و عدم کنترل کیفیت آب درون برج خنک کن بوجود می آید و سپس به وسیله ذرات هوا وارد ریه انسان شده و مشکل ساز می شود. این بیماری نوعی از سینه پهلو است که توسط باکتری های بی هوازی به وجود می آید و در افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند می تواند موجب مرگ شود. با تعویض و کنترل مداوم کیفیت آب برج خنک کننده و ترکیبات شیمیایی آن می توان از بوجود آمدن و همچنین رشد بیماری لژیونلا در برج خنک کننده جلوگیری نمود.

 

 

جلوگیری از بیماری لژیونلا در برج خنک کننده

 

باکتری لژونلا در آب و خاک زندگی می کند ، رودخانه ها ، دریاچه ها و خاک از جمله مکان های این باکتری است که به صورت محدود و اندک وجود دارد که این حضور محدود لژیونلا در طبیعت بی خطر است ولی وقتی آب گرم به همرا مواد مغزی و میکروارگانیزم های دیگر وجود داشته باشد باکتری به شدت رشد کرده و خطر ایجاد می کند. بیماری لژیونلا اولین بار در سال 1976 در فیلادلفیا مطرح شد که سیستم آب هتل و بیمارستان به شدت به باکتری های لژیونلا آلوده شده بود و تعداد زیادی از افراد بر اثر بیماری کشته شدند.

 

بیماری لژیونلا در کولینگ تاور
بیماری لژیونلا در کولینگ تاور

 

همانطور که اشاره شد بیماری لژیونلا در برج خنک کننده را می توان با کنترل و عملیات آبی در برج خنک کننده کنترل نمود ، به همین منظور لازم است تا آب تمام کولینگ تاور ها تحت عملیات برنامه دوگانه بایوساید که یک ماده سمی می باشد ، قرار گیرد. در این عملیات آبی هر دو حالت بایوساید اکسیدایزینگ و غیر اکسیدایزینگ به آب سیستم برج خنک کننده اضافه می شود تا باکتری ها نابود شوند و اجازه تشکیل بیماری لژیونلا در برج خنک کننده را ندهد. بنا به مقررات سازمان بهداشت تمام دستگاه های تبخیری از جمله کولینگ تاور باید دو بار در سال به صورت کامل تمیز و پاکسازی شود.

 

بیماری لژیونلا در برج خنک کننده
بیماری لژیونلا در برج خنک کننده

 

بنا به مقررات سازمان بهداشت ، باید برای جلوگیری از بیماری لژیونلا در برج خنک کننده حداقل دو بار در سال برج خنک کن را به صورت کامل پاکسازی و تمیز کرد.

 

در هنگام پاکسازی موارد زیر باید رعایت شود:

  • جلبک در برج خنک کن کاملا تمیز شود
  • تمام سطوح فلزی با بایوساید شسته شود
  • قطعات خورده شده و زنگ زده تعویض شود
  • آزمایش وجود لژیونلا انجام شود

 

به دلیل اهمیت بیماری لژیونلا در برج خنک کننده باید در هنگام پاکسازی از متخصص کمک گرفت تا با آزمایش وجود یا عدم وجود باکتری را تشخیص دهد. خطر بیماری لژیونلا در برج خنک کننده بسیار مهم است و باید با نظارت بر برج خنک کن سلامت سازمان و افراد خود را در نظر داشته باشید.