پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کننده

پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کننده شامل دمای ورود به برج خنک کننده، دمای خروج از برج خنک کننده، دمای مرطوب محیط و دبی آب در گردش در برج خنک کننده می‌ باشند. اختلاف دمای ورود و خروج را رنج (Range) و اختلاف دمای دمای خروج و دمای مرطوب را اپروچ (Approach) می‌ نامند.

هر چه میزان اپروچ کمتر باشد ظرفیت برج خنک کننده افزایش می‌ یابد و هر چه میزان رنج کمتر باشد، ظرفیت برج خنک کننده کاهش خواهد داشت و برعکس. دبی آب هر چه بیشتر باشد ظرفیت برج خنک کننده بیشتر می‌ شود و هر چه کمتر باشد ظرفیت آن کمتر می‌ شود. در ادامه این مقاله از سری مقالات سایت بادران تهویه صنعت به بررسی بیشتر پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کننده می‌ پردازیم.

پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کننده عبارتند از دمای ورود و خروج، دمای مرطوب و دبی آب در گردش

عوامل موثر در طراحی برج خنک کننده

پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کننده
پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کننده
 1. رنج
  همانطور که اشاره شد یکی از موارد موثر در طراحی برج خنک کننده رنج می‌ باشد که به معنی رنج اختلاف میان دمای ورود و خروج برج خنک کننده است. به طور مثال اگر دمای ورود به برج خنک کننده برابر 40 درجه سانتیگراد و دمای خروج از برج خنک کننده برابر 30 درجه سانتیگراد باشد، بنابراین میزان رنج برابر 10 درجه سانتیگراد خواهد بود. هر چه میزان رنج بالاتر باشد، ظرفیت خنک کاری بالا رفته و به برج خنک کننده بزرگتری نیاز است. البته باید توجه نمود که اگر رنج را ثابت فرض کنیم و دمای ورود و خروج ما هر چه پایین‌ تر باشد، میزان ظرفیت دستگاه بالاتر می‌رود. یعنی اگر دمای ورود 30 و دمای خروج 20 درجه سانتیگراد باشد، میزان رنج برابر 10 درجه سانتیگراد خواهد بود و با حالت قبل برابر است؛ اما در این حالت به برج خنک کننده با ظرفیت بالاتری نیاز است.
 2. اپروچ
  یکی دیگر از عناصر تاثیرگذار در طراحی برج خنک کننده اپروچ است که برابر اختلاف دمای خروج و دمای مرطوب برج خنک کننده می‌باشد. هر چه اپروچ کمتر باشد، به ظرفیت بالاتری از برج خنک کننده نیاز است، زیرا باید دمای خروج از برج خنک کننده را به دمای مرطوب نزدیک کرد. هر چه این فاصله یعنی اپروچ بیشتر باشد به تناژ برج خنک کننده کمتری نیاز است.
 3. دبی آب
  دیگر پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کننده، میزان دبی آب در گردش در برج خنک کننده است. طبیعی است که هر چه میزان دبی بالاتر باشد به ظرفیت بالاتری از برج خنک کننده نیاز است و هر چه دبی کمتر باشد به برج خنک کننده کوچک تری نیاز است.
 4. دمای مرطوب
  آخرین پارامتر موثر در طراحی برج خنک کن، دمای مرطوب محیط است که به شرایط جغرافیایی آن منطقه وابسته است. در مناطقی که نزدیک دریا هستند و تابستان گرم دارند، دمای مرطوب بالا می‌ باشد؛ ولی معمولاً در مناطق خشک دمای مرطوب پایین می‌ باشد.

جهت مطالعه بیشتر درباره پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کننده، به مطلب طراحی برج خنک کننده مراجعه فرمایید.