پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کننده

5
(281)

پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کننده شامل دمای ورود به برج خنک کننده، دمای خروج از برج خنک کننده، دمای مرطوب محیط و دبی آب در گردش در برج خنک کننده هستند. به اختلاف دمای ورود و خروج، رنج (Range) و به اختلاف دمای دمای خروج و دمای مرطوب اپروچ (Approach) گویند.

هر چه میزان اپروچ کمتر باشد، ظرفیت برج خنک کننده افزایش خواهد یافت و هر چه میزان رنج کمتر باشد، ظرفیت برج خنک کننده کاهش خواهد داشت و برعکس. همچنین هر چقدر دبی آب بیشتر باشد، ظرفیت برج خنک کننده افزایش خواهد یافت و در مقابل هر چه میزان دبی کمتر باشد، ظرفیت آن نیز کمتر خواهد شد.

در ادامه این مقاله از سری مقالات سایت شرکت کارا فناور اطلس پارسی، به بررسی بیشتر پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کن می‌‌پردازیم.

“پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کن عبارتند از دمای ورود و خروج، دمای مرطوب و دبی آب در گردش”

عوامل موثر در طراحی برج خنک کننده

پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کن
پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کن
 1. رنج
  همانطور که اشاره شد یکی از موارد موثر در طراحی برج خنک کننده رنج می‌باشد که به معنی رنج اختلاف میان دمای ورود و خروج برج خنک کننده است. به طور مثال اگر دمای ورود به برج خنک کننده برابر 40 درجه سانتیگراد و دمای خروج از برج خنک کننده برابر 30 درجه سانتیگراد باشد، بنابراین میزان رنج برابر 10 درجه سانتیگراد خواهد بود.
  هر چه میزان رنج بالاتر باشد، ظرفیت خنک کاری بالا رفته و به برج خنک کننده بزرگتری نیاز است. البته باید توجه نمود که اگر رنج را ثابت فرض کنیم و دمای ورود و خروج ما هر چه پایین‌ تر باشد، میزان ظرفیت دستگاه بالاتر می‌رود. یعنی اگر دمای ورود 30 و دمای خروج 20 درجه سانتیگراد باشد، میزان رنج برابر 10 درجه سانتیگراد خواهد بود و با حالت قبل برابر است؛ اما در این حالت به برج خنک کننده با ظرفیت بالاتری نیاز است.
 2. اپروچ
  یکی دیگر از عناصر تاثیرگذار در طراحی برج خنک کننده اپروچ است که برابر اختلاف دمای خروج و دمای مرطوب برج خنک کننده است. هر چه مقدار اپروچ کمتر باشد، به ظرفیت بالاتری از برج خنک کننده نیاز است؛ زیرا باید دمای خروج از برج خنک کننده را به دمای مرطوب نزدیک کرد. هر چه این فاصله یعنی اپروچ بیشتر باشد به تناژ برج خنک کننده کمتری نیاز است.
 3. دبی آب
  از دیگر پارامترهای موثر در طراحی برج خنک کننده، میزان دبی آب در گردش در برج خنک کننده است. طبیعی است که هر چه میزان دبی بالاتر باشد، به ظرفیت بالاتری از برج خنک کننده نیاز است و هر چه دبی کمتر باشد، به برج خنک کننده کوچک‌تری نیاز است.
 4. دمای مرطوب
  آخرین پارامتر موثر در طراحی برج خنک کن، دمای مرطوب محیط است که به شرایط جغرافیایی آن منطقه وابسته است. در مناطقی که نزدیک دریا هستند و تابستان گرم دارند، دمای مرطوب بالا است؛ ولی معمولاً در مناطق خشک دمای مرطوب پایین خواهد بود.

جهت مطالعه بیشتر درباره پارامترهای موثر در طراحی کولینگ تاور، به مطلب طراحی برج خنک کننده مراجعه فرمایید.

شرکت کارا فناور اطلس پارسی (بادران تهویه صنعت)

تلفن تماس: ۰۲۱۲۶۷۰۹۹۱۸ / ۰۲۱۲۶۷۰۹۳۶۸ / ۰۲۱۲۲۶۴۵۸۹۰ / ۰۲۱۲۶۶۰۲۷۷۶
تماس فوری / واتس اپ:۰۹۲۱۳۶۰۲۶۹۰

وب سایت رسمی:Badrantahvieh.net
ایمیل:badran.tahvieh@gmail.com
گروه تلگرام:Cooling tower

چقدر این مطلب برای شما مفید بوده است؟