راه اندازی برج خنک کننده

راه اندازی برج خنک کننده

راه اندازی برج خنک کننده به سه قسمت تقسیم می شود، پیش راه اندازی ، راه اندازی و پس راه اندازی برج خنک کننده. در ابتدا باید مقدمات راه اندازی را فراهم نمود سپس در مرحله ی دوم یا مرحله ی راه اندازی، بایستی سیستم خنک کننده را در سرویس قرار داد و نهایتا در مرحله ی سوم، یعنی عملیات پس از راه اندازی، بایستی بازرسی و اقداماتی که لازم است، انجام داد. در صورتیکه تمام اقدامات دقیق و مطابق لیست انجام شود می توان برج خنک کننده را بدون مشکل و با ایمنی مناسب مورد راه اندازی قرار داد، در ادامه به بررسی نکات مهم در راه اندازی برج خنک کننده می پردازیم.

راه اندازی برج خنک کننده
راه اندازی برج خنک کننده

پیش راه اندازی برج خنک کننده:

 • کلیه لوله های آب گردشی بایستی تمیز کاری شود، بصورتی که هیچ گونه مواد خارجی در مسیر لوله باقی نماند.
 • در ابتدا بایستی مسیر آب خنک کننده تا مصرف کننده تمیز گردد. جهت اینکار اتصالات ورودی به مصرف کننده ها جدا شده تا آب وارد آن ها نگردد و آب ارسالی توسط پمپ ها از این قسمت خارج شده و مسیر را تمیز کند، پس از حصول اطمینان از تمیزی مسیر، اتصال برقرار گردد و یا اینکه مصرف کننده بای پس شود. این  اقدام پیش از راه اندازی برج خنک کننده به دلیل جلوگیری از ورود ذرات خارجی موجود در خطوط لوله به مصرف کننده و مسدود نشدن مسیر انجام می گیرد. همچنین بایستی ساختمان برج خنک کننده بازرسی و تمیزکاری شود.
 • هرگونه مواد خارجی و وسایل کار از قسمت ورودی هوا و یا اطراف فن استک برج خنک کننده برداشته شده و تمیز شود تا هنگام مکش هوا توسط فن این ذارت وارد برج نشود.
 • پیش از راه اندازی برج خنک کننده سیستم توزیع آب در برج خنک کننده شامل حوضچه آب گرم و لوله های توزیع کننده آب بایستی تمیز گردد و دقت شود که نازل ها به طور صحیح نصب شده باشد، به صورتیکه آب تمامی سطح پر کن ها را پوشش دهد. بایستی شیر های کنترل دبی باز باشد تا از ایجاد فشار زیاد جلوگیری شود.
 • حوضچه آب سرد کاملا تمیز شود و عاری از هرگونه رسوبات و مواد خارجی باشد.
 • پیش از راه اندازی برج خنک کننده صافی که مربوط به قسمت مکش پمپ ها می باشد کاملا تمیز شده و به صورت صحیح در قسمت حوضچه مکش نصب شود.
 • همه پیچ ها به صورت صحیح بسته شده باشد، بخصوص پیچ هایی که مربوط به فن و ساپورت تجهیزات مکانیکی می باشد.
 • جعبه دنده کاهنده تا ارتفاع مناسب از روغن تمیز و متناسب با دستورالعمل کاری آن پر شده باشد و مسیر های هوا بسته نباشد.
 • موتور ها به صورت صحیح روغن کاری شود.
 • پیش از راه اندازی برج خنک کننده باید چک شود که فن به صورت آزادانه حرکت کند و هیچ گونه درگیری با جداره تنوره فن نداشته و جهت حرکت آن صحیح باشد. میزان روغن گیربکس فن در حد مناسب باشد. توان فن را چک کنید و مطمئن شوید فن بیشتر از میزانی که روی صفحه آن ذکر روی صفحه آن ذکر شده جریان نمی کشد، همچنین سوئیچ مربوط به قطع لرزش فن را چک کنید.
 • قبل از راه اندازی برج خنک کننده اتصالات الکتریکی از لحاظ مسائل ایمنی بصورت صحیح برقرار شده باشد.
 • پیش از راه اندازی برج خنک کننده باید بررسی شود که موتور و نیرو محرکه آن بدون صدا و تولید حرارت زیاد کار کند. بدین منظور موتور را برای مدت زمان نیم ساعت در سرویس قرار داده و آن را بازرسی کنید.

راه اندازی برج خنک کننده:

 • برای راه اندازی برج خنک کننده هماهنگی با واحد مصرفی آب خنک لازم است.
 • بازرسی کلی مسیر های آب خنک کننده و تنظیم اولیه ولوها
 • آبگیری و یا اصطلاحا لول گیری حوضچه آب سرد
 • در سرویس قرار دادن پمپ های آب چرخشی
 • ارسال آب خنک کننده تا مصرف کننده ها و برقراری مسیر نرمال
 • در سرویس قرار دادن فن ها پس از برقراری چریان آب چرخشی
 • راه اندازی سیستم فیلتراسیون
 • تزریق مواد شیمیایی طبق دستور العمل

پس راه اندازی برج خنک کننده:

 • گرفتگی صافی زمانی که اختلاف سطح آب بین دو صافی به مقدار 4 اینچ برسد آن ها را تمیز کنید.
 • پس از راه اندازی برج خنک کننده بازرسی سطح روغن گیربکس ها، موتور ها و پمپ ها طبق برنامه لازم است.
 • بازرسی سطح آب درون حوضچه و بازرسی سیستم کنترل کننده سطح
 • اندازه گیری فشار، جریان و درجه حرارت خط اصلی ارسال آب خنک به واحد ها
 • بازرسی پمپ ها از لحاظ وجود صدا و یا لرزش غیر عادی
 • بازرسی فن ها از لحاظ وجود صدا یا لرزش غیر عادی
 • بازرسی موتور های فن از لحاظ گرم شدن و کشش بیش از حد جریان

در مرحله ی راه اندازی، قبل از هر کاری بایستی با واحد مصرف کننده آب خنک، هماهنگی های لازم را به عمل آورد. حال پس از انجام مراحل پیش راه اندازی یعنی تمیزکاری و فلاشینگ کلیه مسیر های آب چرخشی، و تمیزکاری حوضچه آب سرد و سایر اقدامات لازم که در قسمت پیش راه اندازی به آن اشاره شد، حوضچه آماده ی لول گیری می شود.

ابتدا شیر ها را به گونه ای تنظیم می کنیم که آب بالای برج نرود یعنی ولو ورودی لوله های رایزر  و ولوله مربوط به اسپلش ها بسته باشد و تنها مسیر ورودی آب به داخل پمپ ها و ولو مسیر برگشتی آب به حوضچه باز باشد. در این حالت آب بدون اینکه به سمت مصرف کننده ها ارسال شود از طریق مسیر کنار گذر به داخل حوضچه برگردانده می شود. همچنین آب وارد رایزر نمی گردد بلکه از طریق مسیر کنارگذر مربوط مستقیما به حوضچه برج خنک کننده ریخته می شود. سپس حوضچه بایستی تا سطح لازم آبگیری شود. به صورتی که حوضچه تا ارتفاع  لازم جهت مکش آب توسط پمپ ها، پر شده و اشکالی در عملکرد پمپ ها ایجاد نشود. حال بایستی پمپ های  آب چرخشی  در سرویس قرار بگیرد. پمپ را هوا گیری و استارت کرده و به آرامی خروجی را باز و چرخش آب را برقرار میکنیم.

جهت مطالعه بیشتر به مطالب ” اقدامات ایمنی در برج خنک کننده ” و ” شرایط اضطراری در برج خنک کننده ” و ” از سرویس خارج کردن برج خنک کننده ” و ” راه اندازی برج خنک کننده مدور ” مراجعه فرمایید.