مقالات

عملکرد برج خنک کننده

عملکرد برج خنک کننده بر سه عمل اصلی گردش آب ، ایجاد جریان هوا و تبخیر آب استوار می باشد. جریان آب در برج خنک کننده به وسیله پمپ به گردش در آمده و در سطح مقطع و بروی سطوح انتقال حرارت توزیع می گردد. جریان هوا به وسیله قدرت الکتروموتور و چرخش پروانه در داخل دستگاه به جریان می افتد و در نهایت مطابق توضیحات ارائه شده در مقالات قبل اساس کار برج خنک کننده خنک کردن آب با ایجاد زمان و سطح تماس گسترده میان آب و هوا گرفتن گرمای نهان و تبخیر بخشی از آب می باشد.

 

شرح عملکرد برج خنک کننده

 

از برج خنک کننده برای خنک کردن ماشین آلات صنعتی ، چیلر ، صنایع پتروشیمی و زیر مجموعه های آن ، نیروگاه ها ، صنابع غذایی و دارویی و سایر بخش های صنعتی استفاده می شود. عملکرد برج خنک کننده در حقیقت خنک کردن دبی مشخصی از آب و فرستادن آن به ماشین آلات و صنایع برای دفع حرارت آن ها می باشد. عمده دفع حرارت از طریق تبخیر آب صورت می پذیرد و بخش کوچکی نیز از طریق انتقال حرارت هدایت و جابجایی انجام می پذیرد. گرمای نهان میزان حرارتی است که نیاز است تا مقدار مشخص از آب تبخیر و به بخار آب تبدیل شود و تغییر فاز دهد.

 

عملکرد برج خنک کننده بر سه عمل ایجاد جریان هوا ، گردش و تبخیر آب استوار است.

 

عملکرد برج خنک کننده
عملکرد برج خنک کننده

 

برج های خنک کننده در انواع و با مکانیزم های مختلف ساخته می شود. هر کدام دارای ویژگی های متنوعی می باشند و با توجه به این ویژگی ها در صنعت به کار می روند در حالیکه تمام مدل های برج خنک کننده دارای عملکرد مشابه می باشند و تنها در مدل های مختلف مکانیزم نحوه گردش آب یا مسیر ورود هوا و … ممکن است تغییر پیدا کند.

 

جهت مطالعه بیشتر به مطالب ” راندمان برج خنک کننده ” و ” وظیفه برج خنک کننده ” و همچنین مقاله برج خنک کننده ویکی پدیا مراجعه فرمایید.