انتخاب تجهیزات برج خنک کن متناسب با کیفیت آب

انتخاب تجهیزات برج خنک کن متناسب با کیفیت آب

انتخاب تجهیزات برج خنک کن متناسب با کیفیت آب به معنی طراحی، انتخاب و تطبیق متریال مورد استفاده در ساخت تجهیزات برج خنک کننده متناسب با کیفیت منبع آب موجود جهت گردش در برج خنک کن می باشد. نحوه این انتخاب باعث می شود که در مراحل عملیات آبی و سیکل تغلیظ بهترین عملکرد و پایداری در برج خنک کننده را داشته باشیم. مهم نیست چه منبع آبی داریم با انتخاب صحیح تجهیزات برج خنک کننده می توان اثرات ترکیبات و ناخالصی های موجود در آب را به حداقل رساند. محافظت از برج خنک کننده و اجزای آن اولین الویت طراح ، سازنده و کاربر می باشد.

انتخاب تجهیزات برج خنک کن متناسب با کیفیت آب
انتخاب تجهیزات برج خنک کن متناسب با کیفیت آب

مراحل انتخاب تجهیزات برج خنک کن متناسب با کیفیت آب

  • بررسی انواع برج خنک کننده جهت تشخیص تناسب متریال ساخت با اثر کیفیت آب روی برج خنک کننده
  • بررسی ناخالصی های موجود در منبع آب مورد استفاده
  • بررسی و انتخاب عملیات آبی مورد نیاز در سیستم
  • انتخاب نوع تجهیزات برج خنک کننده ، انتخاب نوع عملیات آب و سیکل تغلیظ

انتخاب تجهیزات برج خنک کننده متناسب با کیفیت آب اقدام حیاتی می باشد ، همچنین کیفیت آب در گردش درون برج خنک کننده نیز نوع عملیات آبی در برج خنک کننده را مشخص می کند. لیست زیر اثر کیفیت آب بروی متریالی را نشان میدهد که به طور معمول در برج های خنک کننده به کار می رود و سپس راه های مدیریت و محافظت آن را پیشنهاد می دهد.

چوب : باید در برابر پوسیدگی و یا حمله مواد شیمیایی محافظت گردد.

فولاد : مستعد خوردگی در اثر سختی آب بالا ، ذرات معلق ، زیست توده ، ناخالیصی های سنگین / استفاده از بازدارنده های شیمیایی ، افزایش دبی آب و کاهش ماند آب درون برج خنک کننده ، کاهش سیکل تغلیظ

آهن گالوانیزه ( با روی و مس ) : مستعد خوردگی در اثر سختی آب بالا ، مقدار pH زیر 6.5 یا مقدار pH بالای 8.5 / سیکل تغلیظ را کاهش دهید ، با افزودنی های شیمیایی مقدار pH را تنظیم کنید.

استنلس استیل 304 : مستعد خوردگی هنگام تجمع کلراید ، زیست توده سریع موجب حفره حفره شدن می شود ، خوردگی در کلراید بالاتر از 200 میلی گرم در لیتر ، سطوح تمیز  تا 1000 میلیگرم کلراید را تحمل می کند / استفاده از بازدارنده های خوردگی احتمال خوردگی را کاهش می دهد ، نگخ داشتن اکسیدان مثبت موجب تشکیل فیلم اکسید شده و تجمع زیست توده را کاهش می دهد ، نیترات ها موجب کاهش احتمال خوردگی می شود.

استنلس استیل 316 : مانند استنلس استیل 304 در مقابل کلراید ضعیف هستند ، تا مقدار کلراید 5000 میلی گرم در لیتر را تحمل می کند و در سطوح تمیز تا 30000 میلیگرم در لیتر کلراید را تحمل می کند / عمل به مانند استنلس استیل 304

آلیاژ مس : مستعد خوردگی در اثر آمونیا و سختی آب بالا. آمونیا بالاتر از 0.5 میلیگرم در لیتر مانند NH3 می تواند باعث ترک و خوردگی شود و به زیست توده ها کمک می کند تا باعث خوردگی در لایه های زیرین آلیاژ مس شوند. آلیاژ های مس نیکل به ترک خوردن مقاوم هستند / عملیات آبی استعداد خوردگی را به حداقل می رساند. بازدارنده های خوردگی مانند TTA یا BZT و BBT احتمال ترک خوردن را کاهش می دهند ولی به طور کامل از بین نمی برند ، در این میان BBT از همه موثر تر است.

پلاستیک ها : از تجمع رسوب جلوگیری کنید و زیست توده ها را از بین ببرید.

جهت مطالعه بیشتر به مطلب ” اثر کیفیت آب روی برج خنک کننده ” مراجع فرمایید.