اجزای برج خنک کننده

اجزای برج خنک کننده

اجزای برج خنک کننده عبارت است از الکتروموتور ، فن ، سیستم کاهش دور یا گیربکس برج خنک کننده ، تنوره فن ، ساپورت سیستم متحرک ، بدنه ، سیستم توزیع آب ، قطره گیر ، پکینگ ، لوور یا دریچه هوا ، تشت آب سرد ، فلنج های ورود و خروج ، سامپ و نردبام. طراحی و انتخاب اجزای برج خنک کننده به عهده کارشناس طراحی برج خنک کننده می باشد ، استفاده از متریال و روش مناسب در ساخت برج خنک کن باعث افزایش عمر قطعات برج خنک کننده می شود ، این اجزا باید به صورت صحیح مونتاژ شود تا در هنگام کار برج خنک کننده مشکلی پیش نیاید.

 

اجزای برج خنک کننده
اجزای برج خنک کننده

 

شرح اجزای برج خنک کننده

 

به طور کلی اجزای برج خنک کننده شامل چند بخش اصلی می شود : قسمت متحرک و سیستم انتقال قدرت در برج خنک کننده ، سازه و بدنه ، سطوح انتقال حرارت یا پکینگ برج خنک کننده که هر بخش دارای نقش و وظایف جداگانه می باشد که به شرح آن می پردازیم.

 

قسمت متحرک و سیستم انتقال نیرو :

این قسمت شامل الکتروموتور برج خنک کننده ، سیستم کاهش دور ، فن برج خنک کننده و ساپورت های نگهدارنده است که نقش به جریان انداختن هوا در درون برج خنک کننده می باشد.

 

سازه و اسکلت برج خنک کننده :

سازه و اسکلت برج خنک کننده نقش محافظت از گردش آب و تحمل تجهیزات و قطعات برج خنک کننده را دارد. بدنه برج خنک کننده شامل فن استک برج خنک کننده ، بدنه و تشت برج خنک کننده می باشد.

 

سطوح انتقال حرارت یا پکینگ ها :

سطوح انتقال حرارت جهت ایجاد سطح گسترده و زمان بیشتر تماس میان آب و هوا می باشد. این پکینگ ها نقش اصلی خنک کردن آب را در برج خنک کن به عهده دارند.

 

اجزای برج خنک کن
اجزای برج خنک کن

 

 1. الکتروموتور : انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند و باعث دوران پروانه برج خنک کننده می شود.
 2. تشت توزیع آب : نقش توزیع آب گرم به روی پکینگ ها را دارد.
 3. محفظه فن : برای محافظت از فن و جلوگیری از ورود اجسام خارجی است.
 4. اسکلت برج خنک کننده : نقش نگهدارنده و تحمل وزن قطعات برج خنک کننده را دارد.
 5. دریچه ورود هوا : ناحیه ورود هوا می باشد و از پرتاب آب به بیرون جلوگیری می کند.
 6. پکینگ ها : نقش ایجاد سطح تماس میان آب و هوا و خنک کردن آب را دارد.
 7. سر ریز : در صورت افزایش آب درون تشت ، آب اضافی را سر ریز می کند.
 8. فلنج خروجی : آب خروج از برج خنک کننده از این فلنج خارج می شود.
 9. شیر تخلیه : جهت تخلیه آب تشت برج خنک کننده می باشد.
 10. سیستم کاهش دور : برای کاهش سرعت دوران پروانه مورد استفاده قرار می گیرد.
 11. فن : جهت به جریان انداختن هوا مورد استفاده قرار می گیرد.
 12. حفاظ فن : برای محافظت از فن مورد استفاده قرار می گیرد.
 13. بدنه : بدنه نقش نگهداری آب درون خود و تحمل قطعات را بر عهده دارد.
 14. تشت آبسرد : نقش جمع آوری آب سرد درون تشت را دارد.
 15. پایه زیرین : نگهدارنده تشت آب می باشد.
 16. شیر پر کن اتوماتیک : به صورت اتوماتیک سطح آب درون تشت را پر می کند.
 17. شیر پر کن دستی : به صورت دستی آب تشت را پر می کند.
 18. صافی : برای جلوگیری از ورود جسم خارجی و آشغال به درون لوله مورد استفاده قرار می گیرد.

 

جهت مطالعه بیشتر می توانید به مطلب ( Cooling tower components ) مراجعه فرمایید.