از سرویس خارج کردن برج خنک کننده

از سرویس خارج کردن برج خنک کننده

از سرویس خارج کردن برج خنک کننده به معنی انجام اقدامات لازم جهت توقف کامل فعالیت برج خنک کن و سیستم های مرتبط با آن می باشد. معمولا برج خنک کننده در پایان فصل و یا شروع دوره تعمیرات خاموش می شود. از سرویس خارج کردن برج خنک کننده فرآیند ساده و ارزان قیمت است. دو هفته مانده به زمان خاموش کردن برج خنک کننده سیکل تغلیظ برج خنک کننده را به 50 درصد کاهش دهید تا جامدات و ذرات معلق از کولینگ تاور خارج شود. سپس برای 24 تا 48 ساعت مواد ضد خوردگی را در سیستم به جریان اندازید تا کل سیستم در مقابل خوردگی مقاوم شود و سپس سیستم را خاموش کرده و حوضچه را کاملا تمیز و خشک نمایید.

از سرویس خارج کردن برج خنک کننده
از سرویس خارج کردن برج خنک کننده

اقدامات از سرویس خارج کردن برج خنک کننده

برج های خنک کننده هیچ گاه به طور کامل از سرویس خارج نمی شوند مگر آنکه کل واحد از سرویس خارج شود. اما امکان دارد لازم شود یک یا چند سل از سل های یک برج خنک کننده از سرویس خارج گردد، آنگاه بایستی این موارد را انجام داد:

 1. از سرویس خارج کردن دستگاه های تولید آب بدون املاح DM
 2. برای این کار، ابتدا با واحد آب جهت از سرویس خارج کردن پمپ ارسالی آب خام به واحد برج های خنک کننده تماس گرفته شود، پس از قطع لوپ آب خام ارسالی از واحد آب، دستگاه های تولید آب بدون املاح از سرویس خارج شوند.
 3. از سرویس خارج کردن فیلتر های شنی
 4. بایستی پمپ تامین آب فیلتر های شنی از سرویس خارج شود. سپس فیلتر های شنی یکی پس از دیگری از سرویس خارج گردند.
 5. از سرویس خارج کردن پمپ های ارسالی آب خنک کننده به واحد های پروسس
 6. بعد از هماهنگی با واحد های پروسس و نیروگاه، پمپ های ارسالی آب خنک کننده را مطابق با روش ذکر شده در نرم افزار آموزشی پمپ یکی پس از دیگری از سرویس خارج کنید.
 7. از سرویس خارج کردن هر پمپ در صورت نیاز به کنترل و تامین فشار آب خنک ارسالی، با بستن شیر آب ورودی به رایزرهای مربوطه انجام می شود.
 8. از سرویس خارج کردن فن ها
 9. با توجه به وضعیت سه گانه کلید ایستگاه برق واحد، با فشار دکمه STOP از داخل اتاق کنترل و یا ایستگاه برق واحد و یا کنار فن، فن مربوطه از سرویس خارج می شود.
 10. پمپ های تزریق مواد شیمیایی را از سرویس خارج کنید.
 11. برق پمپ ها و فن خاموش گردند.

حال بعد از خاموش کردن برج خنک کننده بایستی موارد زیر انجام پذیرد:

 1. آب موجود داخل حوضچه بوسیله پمپ های تخلیه، خالی شود.
 2. گل و لای و لجنهای موجود در حوضچه به صورت دستی و یا با استفاده از خشک کن از حوضچه تخلیه شود.
 3. بخش مکش پمپ ها بازدید شده و صافی های آن ها تمیز گردد.
 4. یاتاقان های الکتروموتور ها در صورت نیاز تعمیر شود.
 5. فن ها بازدید و تعمیر گردد.
 6. زاویه فن ها در صورت نیاز تنظیم شود.
 7. لوور ها، پکینگ ها و قطره گیرهای شکسته تعویض گردد.
 8. شیرها باز شده و روانکاری شوند.

جهت مطالعه بیشتر به مطالب ” راه اندازی برج خنک کننده ” و ” اقدامات ایمنی در برج خنک کننده ” و ” شرایط اضطراری در برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.