محاسبه هد پمپ برج خنک کننده

محاسبه هد پمپ برج خنک کننده

محاسبه هد پمپ برج خنک کننده از جمله اقدامات مهم قبل از انتخاب پمپ برج خنک کن می باشد. همانطور که قبلا اشاره شد برای انتخاب پمپ برج خنک کننده نیاز به دو پارامتر هد کل مورد نیاز و دبی آب در گردش در برج خنک کن می باشد. بنابراین جهت انتخاب پمپ مناسب ابتدا باید هد پمپ به درستی محاسبه شود. به طور کلی هد پمپ برج خنک کننده برابر مجموع هد مورد نیاز برای غلبه بر اصطکاک جریان آب در طول لوله کشی ، هد استاتیک ( فقط برج خنک کننده مدار باز ) ، افت فشار آب در کندانسور ، افت فشار آب در برج خنک کننده  و شیر ها می باشد.

محاسبه هد پمپ برج خنک کننده مدار بسته و مدار باز

محاسبه هد برج خنک کننده مدار باز متفاوت از محاسبه هد در برج خنک کننده مدار بسته می باشد. تفاوت این دو در محاسبه هد استاتیک در برج خنک کننده مدار باز است. در برج خنک کننده مدار بسته نیازی به محاسبه هد استاتیک برای انتخاب پمپ نیست به دلیل اینکه هد استاتیک بین رایزر های رفت و برگشت خنثی می شود. افت هد استاتیک جریان آب با هر ارتفاعی در لوله رفت با بازیابی هد استاتیک جریان آب در برگشت جبران می شود. تنها هد مورد نیاز در برج خنک کننده مدار بسته افت هد در مسیر کوئل های داخل برج خنک کننده به دلیل اصطکاک جریان می باشد و در نتیجه در برج خنک کننده مدار بسته هد استاتیک محاسبه نمی شود.

همانطور که میدانیم مدار لوله کشی برج خنک کننده مدار باز از مدار لوله کشی برج خنک کننده مدار بسته متفاوت است. در برج خنک کننده مدار باز به دلیل نوع لوله کشی آن ، هد استاتیک غیر قابل جبران است و باید در محاسبات لحاظ گردد. در برج خنک کننده مدار باز پمپ باید آب را از خط مبدا پایین به خط مقصد بالا انتقال دهد که این نیاز به کار پمپ دارد در نتیجه در بررسی هد برج خنک کننده مدار باز محاسبه هد استاتیک اهمیت ویژه ای دارد.

در برج خنک کننده مدار باز در شکل زیر علاوه بر هد مورد نیاز برای غلبه بر اصطکاک جریان آب از نقطه A به نقطه D نیاز به هد Hs برای انتقال آب از نقطه پایین به نقطه بالا می باشد.

در بیشتر انواع برج خنک کننده نیاز به محاسبه افت فشار مورد نیاز در نازل ها، لوله ها و سایر تجهیزات می باشد که حتما باید لحاظ شود. به طور کلی در محاسبه هد برج خنک کننده باید افت فشار آب در اثر اصطکاک جریان آب در طول لوله کشی، افت فشار آب در کندانسور ، افت فشار آب در برج خنک کننده  و شیر ها مورد توجه قرار گیرد ، علاوه بر این در برج خنک کننده مدار باز باید هد استاتیک برای انتقال آب در نقطه پایین به نقطه بالا در نظر گرفته شود.

محاسبه هد پمپ برج خنک کننده
محاسبه هد پمپ برج خنک کننده

معمولا در برج خنک کننده مدار باز بیشتر توجهات معطوف به ارتفاع هد استاتیک Ho است ( ارتفاع باز مدار ) همانطور که در شکل ملاحظه می کنید این در واقع فرض اشتباهی است که در آن ارتفاع سیفون یعنی DE در نظر گرفته نمی شود. این ارتفاع به نام داون کامر سیفون ( Downcomer siphon ) شناخته می شود که باید در صورت وجود این نوع لوله کشی در محاسبات مورد توجه قرار گیرد.

جهت مطالعه بیشتر به مطلب ” لوله کشی برج خنک کننده ” و ” بای پس برج خنک کننده ” و ” لوله مکش پمپ برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.