بای پس برج خنک کننده

نصب-صحیح-بای-پس-برج-خنک-کننده

بای پس برج خنک کننده به معنی تغییر مسیر بخشی از آب گرم ورودی بدون وارد شدن به برج خنک کننده به مسیر برگشت آب خنک است. این انتقال به روش های مختلفی انجام می شود ، اجرای صحیح بای پس بسیار اهمیت دارد زیراکه نصب غیر صحیح بای پس موجب عملکرد غیر پایدار پمپ و تغییر زیاد دبی آب در کندانسور می شود. تغییرات دبی آب در کندانسور موجب تغییرات دمای آب خنک مخصوصا در چیلر های جذبی می شود و احتمال خرابی در پمپ برج خنک کننده را بالا می برد. در ادامه به بررسی نحوه و تجهیزات مورد نیاز بای پس گرفتن از برج خنک کن می پردازیم.

روش های بای پس برج خنک کننده

دو روش برای بای پس وجود دارد:

  • بای پس به تشت برج خنک کن
  • بای پس به لوله مکش

به طور کلی بای پس به تشت کولینگ تاور پیشنهاد می گردد زیرا جریان پایدارتری ایجاد می کند و خطر مکش هوا به پمپ را به حداقل می رساند.

نصب-اشتباه-بای-پس-برج-خنک-کننده
نصب-اشتباه-بای-پس-برج-خنک-کننده
نصب-صحیح-بای-پس-برج-خنک-کننده
نصب-صحیح-بای-پس-برج-خنک-کننده

شیر های کنترل که برای بای پس برج خنک کن به کار می روند عبارتند از:

  • سه راهه انتقال یا بای پس
  • دو راهه دو ارتباطه ( معمولا شیر پروانه ای ) که مانند شیر سه عمل می کند
  • شیر دو راه ساده پروانه ای که بروی لوله بای پس قرار می گیرد

باید اشاره کنیم که شیر سه را مختلط نباید برای کنترل بای پس به کار رود.

نصب-اشتباه-شیر-سه-راهه-مختلط-بای-پاس
نصب-اشتباه-شیر-سه-راهه-مختلط-بای-پاس

شیر سه راه مختلط ( دو ورودی یک خروجی ) نباید برای بای پس برج خنک کن به کار رود زیرا باید روی لوله مکش پمپ برج خنک کننده نصب شود و می تواند مشکلاتی در فشار مکش پمپ ایجاد کند. شیر سه راهه انتقال ( یک ورودی دو خروجی ) پیشنهاد می شود به این دلیل که در مسیر برگشت کندانسور ( خروجی پمپ ) نصب می شود و نمی تواند عملکرد پمپ را تحت تأثیر قرار دهد.

نصب-شیر-سه-راهه-انتقال-بای-پس
نصب-شیر-سه-راهه-انتقال-بای-پس

به دلیل گران بودن و دسترسی محدود استفاده از شیر سه راهه انتقال برای لوله های 4 اینچ و پایینتر مشکل است. برای لوله های بزرگتر از 4 اینچ شیر پروانه دو ارتباطه به کار می رود و همان عملکرد را دارد. شیر پروانه ای دو راهه نیز برای بای پس استفاده می شود.

نصب-شیر-دو-ارتباطه-بای-پس
نصب-شیر-دو-ارتباطه-بای-پس

جهت مطالعه بیشتر به مطالب ” کاویتاسیون در پمپ برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.