مجتمع مسکونی دروس
مجتمع مسکونی دروس

برج خنک کننده مجتمع مسکونی دروس

پروژه برج خنک کننده مجتمع مسکونی دروس طراحی سیستم برج خنک کننده مجتمع مسکونی دروس، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده مجتمع مسکونی دروس بسته هستند
مجتمع تجاری الماس هروی
مجتمع تجاری الماس هروی

برج خنک کننده مجتمع الماس هروی

پروژه برج خنک کننده مجتمع الماس هروی طراحی سیستم برج خنک کننده مجتمع الماس هروی، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده مجتمع الماس هروی بسته هستند
ساختمان مسکونی یاسمن
ساختمان مسکونی یاسمن

برج خنک کننده مجتمع مسکونی یاسمن

پروژه برج خنک کننده مجتمع مسکونی یاسمن طراحی سیستم برج خنک کننده مجتمع مسکونی یاسمن، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده مجتمع مسکونی یاسمن بسته هستند
برج خنک کننده ساختمان مسکونی شهرک غرب تهران
برج خنک کننده ساختمان مسکونی شهرک غرب تهران

برج خنک کننده ساختمان مسکونی شهرک غرب تهران

پروژه برج خنک کننده ساختمان مسکونی شهرک غرب تهران طراحی سیستم برج خنک کننده ساختمان مسکونی شهرک غرب تهران، ساخت برج خنک کننده، اجرای…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده ساختمان مسکونی شهرک غرب تهران بسته هستند
مجتمع مسکونی بهار
مجتمع مسکونی بهار

برج خنک کننده برج مسکونی بهار

پروژه برج خنک کننده برج مسکونی بهار طراحی سیستم برج خنک کننده برج مسکونی بهار، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده برج مسکونی بهار بسته هستند
بیمارستان 1000 تختخوابی کمالی کرج
بیمارستان 1000 تختخوابی کمالی کرج

برج خنک کننده بیمارستان 1000 تختخوابی کمالی کرج

پروژه برج خنک کننده بیمارستان 1000 تختخوابی کمالی کرج طراحی سیستم برج خنک کننده بیمارستان 1000 تختخوابی کمالی، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده بیمارستان 1000 تختخوابی کمالی کرج بسته هستند
سازمان توسعه و نوسازی کشور (میدان فردوسی)
سازمان توسعه و نوسازی کشور (میدان فردوسی)

برج خنک کننده سازمان توسعه و نوسازی کشور

پروژه برج خنک کننده سازمان توسعه و نوسازی کشور طراحی سیستم برج خنک کننده سازمان توسعه و نوسازی کشور، ساخت برج خنک کننده، اجرای…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده سازمان توسعه و نوسازی کشور بسته هستند
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان امور مالیاتی کشور

برج خنک کننده سازمان امور مالیاتی کشور

پروژه برج خنک کننده سازمان امور مالیاتی کشور طراحی سیستم برج خنک کننده سازمان امور مالیاتی کشور، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده سازمان امور مالیاتی کشور بسته هستند
اداره آموزش و پرورش تهران
اداره آموزش و پرورش تهران

برج خنک کننده اداره آموزش و پرورش تهران

پروژه برج خنک کننده اداره آموزش و پرورش تهران طراحی سیستم برج خنک کننده اداره آموزش و پرورش تهران، ساخت برج خنک کننده، اجرای…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده اداره آموزش و پرورش تهران بسته هستند
شرکت لبنیات گلا (آمل)
شرکت لبنیات گلا (آمل)

برج خنک کننده شرکت لبنیات گلا (آمل)

پروژه برج خنک کننده شرکت لبنیات گلا (آمل) طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت لبنیات گلا (آمل)، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده شرکت لبنیات گلا (آمل) بسته هستند
کارخانه لاستیک بارز
کارخانه لاستیک بارز

برج خنک کننده کارخانه لاستیک بارز

پروژه برج خنک کننده کارخانه لاستیک بارز طراحی سیستم برج خنک کننده کارخانه لاستیک بارز، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده کارخانه لاستیک بارز بسته هستند
شرکت تولید شیرآلات آساک (دانش بنیان)
شرکت تولید شیرآلات آساک (دانش بنیان)

برج خنک کننده شرکت تولید شیرآلات آساک

پروژه برج خنک کننده شرکت تولید شیرآلات آساک طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت تولید شیرآلات آساک، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده شرکت تولید شیرآلات آساک بسته هستند
کارخانه فرمالدهید ازبکستان
کارخانه فرمالدهید ازبکستان

برج خنک کننده کارخانه تولید فرمالدهید (ازبکستان)

پروژه برج خنک کننده کارخانه تولید فرمالدهید (ازبکستان) طراحی سیستم برج خنک کننده کارخانه تولید فرمالدهید، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده کارخانه تولید فرمالدهید (ازبکستان) بسته هستند
شرکت پاکینه شوی (خرمشهر)
شرکت پاکینه شوی (خرمشهر)

برج خنک کننده شرکت پاکینه شوی

پروژه برج خنک کننده شرکت پاکینه شوی طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت پاکینه شوی، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده شرکت پاکینه شوی بسته هستند
شرکت اسید سازان زنجان
شرکت اسید سازان زنجان

برج خنک کننده شرکت اسید سازان زنجان

پروژه برج خنک کننده شرکت اسید سازان زنجان طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت اسید سازان زنجان، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده شرکت اسید سازان زنجان بسته هستند
شرکت تالک ایرانیان
شرکت تالک ایرانیان

برج خنک کننده شرکت تالک ایرانیان

پروژه برج خنک کننده شرکت تالک ایرانیان طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت تالک ایرانیان، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده شرکت تالک ایرانیان بسته هستند
شرکت چرب شیمی
شرکت چرب شیمی

برج خنک کننده شرکت چرب شیمی

پروژه برج خنک کننده شرکت چرب شیمی طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت چرب شیمی، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده شرکت چرب شیمی بسته هستند
شرکت ماشین سازی كرسي كار فراساز
شرکت ماشین سازی كرسي كار فراساز

برج خنک کننده شرکت ماشین سازی كرسی كار فراساز

پروژه برج خنک کننده شرکت ماشین سازی كرسی كار فراساز طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت ماشین سازی کرسی کار فراساز، ساخت برج خنک…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده شرکت ماشین سازی كرسی كار فراساز بسته هستند
شرکت بالین تک
شرکت بالین تک

برج خنک کننده شرکت بالین تک

پروژه برج خنک کننده شرکت بالین تک طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت بالین تک، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده شرکت بالین تک بسته هستند
بانک کشاورزی کرمان
بانک کشاورزی کرمان

پروژه برج خنک کننده بانک کشاورزی کرمان

پروژه برج خنک کننده بانک کشاورزی کرمان ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات بانک کشاورزی کرمان

دیدگاه‌ها برای پروژه برج خنک کننده بانک کشاورزی کرمان بسته هستند
شرکت پتروشیمی قائد بصیر
شرکت پتروشیمی قائد بصیر

برج خنک کننده شرکت پتروشیمی قائد نصیر

پروژه برج خنک کننده شرکت پتروشیمی قائد نصیر طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت پتروشیمی قائد نصیر، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده شرکت پتروشیمی قائد نصیر بسته هستند
بانک دی (تهران)
بانک دی (تهران)

برج خنک کننده بانک دی (تهران)

پروژه برج خنک کننده بانک دی تهران ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات بانک دی تهران (خیابان ولیعصر - تهران -…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده بانک دی (تهران) بسته هستند
سینما پارس تهران
سینما پارس تهران

برج خنک کننده سینما پارس تهران

پروژه برج خنک کننده سینما پارس تهران ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات سینما پارس تهران (میدان انقلاب تهران - خرداد…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده سینما پارس تهران بسته هستند
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

برج خنک کننده دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

پروژه برج خنک کننده دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف​ طراحی سیستم برج خنک کننده آزمایشگاه دانشکده مهندسی مکانیک، ساخت برج خنک کننده،…

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف بسته هستند
کاتالوگ-برج-خنک-کننده-ابارا
کاتالوگ-برج-خنک-کننده-ابارا

کاتالوگ برج خنک کننده

کاتالوگ برج خنک کننده دفترچه ای است شامل شرح کارکرد، جدول مشخصات فنی، شرح قطعات و اجزاء، نمودار تعیین ظرفیت و رزومه پروژه های برج خنک کن. در کاتالوگ در قسمت شرح کارکرد به توضیح مکانیزم کارکرد دستگاه پرداخته می شود ، در قسمت جدول مشخصات فنی به جزئیات فنی دستگاه از جمله ابعاد، توان مصرفی، اتصالات، وزن و صدا اشاره می شود ، در قسمت قطعات و اجزاء با درج شکل شماتیک اجزاء روی شکل با نام نشان داده می شود و در نمودار تعیین ظرفیت نیز روش تعیین ظرفیت اشاره شده و در انتها رزومه ها و پروژه های انجام شده آورده می شود.

دیدگاه‌ها برای کاتالوگ برج خنک کننده بسته هستند
برج خنک کننده هیبریدی
برج خنک کننده هیبریدی

برج خنک کننده هیبریدی

برج خنک کننده هیبریدی ترکیب همزمان دو دستگاه برج خنک کننده خشک و برج خنک کننده مرطوب در یک دستگاه می باشد. در قسمت بالا قسمت خشک و در قسمت پایین قسمت مرطوب قرار گرفته است. استفاده از برج خنک کننده هیبریدی تبخیر و اتلاف آب را کاهش می دهد و همچنین مصرف برق را نیز کاهش می دهد. این نوع برج های خنک کننده به جهت طراحی دارای ارتفاع بلندی بوده و دارای سیستم لوله کشی دقیق می باشند. در ادامه مطلب به بررسی ساختار و صنایعی که این نوع دستگاه را مورد استفاده قرار می دهند و نحوه عملکرد آن می پردازیم.

دیدگاه‌ها برای برج خنک کننده هیبریدی بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد