پروژه برج خنک کننده شرکت گاز کربنیک همدان

5
(22)

پروژه برج خنک کننده شرکت گاز کربنیک همدان

کارخانه گاز کربنیک همدان
کارخانه گاز کربنیک همدان

برج خنک کننده شرکت گاز کربنیک همدان
برج خنک کننده شرکت گاز کربنیک همدان

کولینگ تاور شرکت گاز کربنیک همدان
کولینگ تاور شرکت گاز کربنیک همدان

چقدر این مطلب برای شما مفید بوده است؟