مقالات

نمودار انتخاب برج خنک کننده

نمودار انتخاب برج خنک کننده میزان ظرفیت برج خنک کننده را مشخص می کند ، با داشتن چهار پارامتر دمای آب ورود به برج خنک کننده ، دمای آب خروج از برج خنک کننده ، حداکثر دمای مرطوب محیط و دبی آب در گردش می توان با استفاده از نمودار انتخاب برج خنک کننده میزان ظرفیت برج خنک کن را بدست آورد. این نمودار ها بر اساس ضرایب و محاسبات برج خنک کننده تهیه شده اند و به وسیله تولید کننده برج خنک کننده ارائه می گردند. در ادامه دو نمودار انتخاب برج خنک کننده با واحد های مختلف را آورده ایم و بر اساس اطلاعات فرضی به انتخاب برج خنک کن می پردازیم.

 

بررسی نمودار انتخاب برج خنک کننده

 

این نمودار انتخاب برج خنک کننده سری ام ایکس است که توسط کارشناس فنی شرکت بادران تهویه صنعت تهیه شده است. با داشتن چهار پارامتر موثر در انتخاب برج خنک کننده و با حرکت بروی نمودار می توان ظرفیت برج خنک کننده را مشخص نمود. به طور نمونه برای دمای ورودی ۳۷ درجه سانتیگراد ، دمای خروجی ۳۱ درجه سانتیگراد ، حداکثر دمای مرطوب محیط ۲۴ درجه سانتیگراد و دبی در گردش ۲۰۰ متر مکعب در ساعت به انتخاب برج خنک کننده می پردازیم.

براي تعيين ظرفيت برج خنک کننده ابتدا در ناحيه منحني های قرمز رنگ محل تقاطع دمای مرطوب و منحني رنج ( Range ) را بدست مي آوريم. سپس با حرکت عمودی به سمت بالا و در ناحيه منحني های آبي رنگ، محل تقاطع با منحني اپروچ ( Approach ) را بدست مي آوريم. حال به صورت افقي حرکت مي کنيم تا در ناحيه منحني هاي سبز رنگ، محل تقاطع با منحني دمای مرطوب را پيدا کنيم. در مرحله آخر با حرکت در راستای عمودی به طرف پايين، محل تقاطع با خطوط افقي مقدار دبي آب را بدست مي آوريم. مدل برج خنک کننده ای مناسب است که خط آن از بالای اين نقطه نهایی عبور نمايد.

 

طراحی برج خنک کننده
طراحی برج خنک کننده
نمودار انتخاب برج خنک کننده یک
نمودار انتخاب برج خنک کننده یک
نمودار انتخاب برج خنک کننده دو
نمودار انتخاب برج خنک کننده دو

در نمودار انتخاب برج خنک کننده ابتدا ( Range ) را مشخص نموده و روی خط سبز رنگ آن حرکت کنيد و از طرفي ديگر ( Approach ) را مشخص نموده و در راستای افقي حرکت کنيد تا اين دو خط به يکديگر برسند. حال از نقطه حاصله در راستای عمودی بنحوی حرکت کنيد تا خط دمای مرطوب مورد نظر را در بالا يا پايين قطع نمايد. سپس از اين نقطه در راستای افقي حرکت کنيد تا خط عمودی دبي آب مورد نظر را قطع نمايد ، درنهایت مدلي مناسب است که خط آن از بالای اين نقطه نهایی عبور نمايد.

تمام مراحل انتخاب را مي توانيد در مثال زير مشاهده فرماييد:
به طور نمونه با مراجعه به کاتالوگ يک نوع چيلر از رديف مربوط به آب خنک ( Cooling Water ) ميزان دمای ورود و خروج آب و دبي مورد نظر را استخراج مي نماييم. با در نظر داشتن محل نصب برج خنک کننده، دمای مرطوب مربوط به آن منطقه جغرافيايي را از جدول استخراج مي کنيم. با فرض اينکه مقادير زير بدست آمده است به محاسبه ظرفيت برج خنک کننده متناسب با آن چيلر مي پردازيم:

دمای آب گرم = T (hot) = 95 درجه فارنهایت
دمای آب سرد = T (cold) = 85 درجه فارنهایت
حداکثر دمای مرطوب = T (wet bulb) = 75 درجه فارنهایت
دبی آب در جریان = Q = 450 گالن بر دقیقه

طبق استاندارد طراحي انستيتو برج های خنک کننده ( CTI ) برای تعيين ظرفيت برج خنک کننده بايد ضريب اطميناني را وارد محاسبات نمود. بر اين اساس، مقدار دبي با واحد ( gpm ) را با ضريب اطمينان ۱۰% در نظر مي گيريم. بايد بدين نکته نيز توجه نمود که مقدار دمای مرطوبي را انتخاب کنيم که در بيشتر از ۵% اوقات سال، دمای مرطوب محيط از آن عدد بالاتر نرود. جدول صفحه بعد دماهای مرطوب قابل استفاده در محاسبات را آورده است.

حال با توجه به نکات بالا به محاسبه دبي با ضريب اطمينان، ( Range ) و ( Approach ) برای مثال مورد نظر مي پردازيم:

دبی = ۴۵۰ * ۱٫۱ = ۴۹۵ گالن بر دقیقه
Range = دمای آب گرم – دمای آب سرد = ۹۵ – ۸۵ = ۱۰ درجه فارنهایت
Approach = دمای آب سرد – حداکثر دمای مرطوب = ۸۵ – ۷۵ = ۱۰ درجه فارنهایت

حال برای انتخاب ظرفيت برج خنک کننده ، ابتدا نقطه تقاطع ( Range ) و ( Approach ) ، يعني محل برخورد دو مسير ( A ) و ( B ) را روی نمودار پيدا کنيد. سپس به صورت عمودی حرکت کنيد تا خط دمای مرطوب يعني مسير ( C ) را قطع نماييد. در نهايت با حرکت افقي بروی نمودار و برخورد آن با مسير عمودي ( D ) که دبي مي باشد به نقطه نهایی مي رسيم. حال خط مدلي از برج خنک کننده سری ( RF ) که از بالاي اين نقطه عبور مي نمايد مدل انتخاب شده مي باشد. که در اين مثال مدل ( RF-150 ) انتخاب مي گردد. برای اطمينان بيشتر و کسب محاسبات برج خنک کننده دقيق تر مي توانيد از نرم افزار انتخاب برج خنک کننده شرکت بادران تهويه صنعت استفاده نماييد.