برج خنک کننده سری RF

برج خنک کننده سری آر اف

برج خنک کننده سری RF به اصطلاح برج خنک کننده گرد یا بطری شکل نامیده می شود که شکل هندسی بدنه آن به صورت مدور می باشد. برج خنک کننده سری RF دارای سیستم توزیع آب دورانی می باشد، آب از قسمت فلنج ورود وارد دستگاه شده و به وسیله لوله رایزر به سمت بالا رفته و به وسیله کلگی توزیع آب و از طریق لوله های بازویی به روی پکینگ ریخته و باعث ایجاد سطح تماس آب و هوا می شود. پروانه این دستگاه در قسمت فوقانی قرار گرفته است و هوا را از قسمت پایین مکش کرده و به سمت بالای دستگاه خارج می کند.