بلودان برج خنک کننده

بلودان-برج-خنک-کننده

بلودان برج خنک کننده مقدار آبی است که از آب کولینگ تاور تخلیه و با آب تازه جایگزین میکنیم تا میزان سختی آب را کاهش دهیم. برج خنک کن یک دستگاه تبخیری است و همواره به دلیل تبخیر آب ، مقدار سختی و غلظت املاح آب در حال افزایش است. در صورتی که میزان املاح موجود در آب از نقطه اشباع عبور کند رسوب شروع به تشکیل شدن خواهند کرد و اگر این میزان املاح و ناخالصی بالاتر از نقطه اشباع باشد رسوبات به سرعت به شکل ذرات بسیار سخت در می آیند و به تمامی اجزاء برج خنک کننده آسیب وارد می کنند. به همین دلیل برای جلوگیری از افزایش بیش از حد سختی، مقداری از آب در حال گردش در کولینگ تاور تخلیه شده و آب جدید جایگزین می شود که به این عمل بلودان یا زیر آب میگویند، در محاسبه گر می توانید به صورت آنلاین مقدار بلودان مورد نیاز را محاسبه فرمایید.