سختی آب برج خنک کننده

سختی آب برج خنک کننده

سختی آب برج خنک کننده عبارت است از فاکتور ناخالصی و املاح موجود در آب در حال گردش در سیستم برج خنک کننده که به تدریج موجب تجمیع رسوب و ایجاد مشکل در عملکرد برج خنک کننده می شود. با عملکرد برج خنک کننده و تبخیر آب میزان سختی آب موجود در سیستم افزایش می یابد که این سختی در صورتی که کنترل نشود موجب افت راندمان دستگاه شده و خسارت به بخش های مختلف سیستم وارد خواهد کرد. سختی آب برج خنک کننده به روش های مختلف قابل کنترل است که در ادامه مطلب به توضیح آن خواهیم پرداخت.

روش های مقابله با سختی آب برج خنک کننده

سختی آب در برج خنک کننده به روش های مختلف قابل کنترل کردن است ولی به طور کلی پروسه مقابله با سختی آب برج خنک کننده شامل موارد زیر می شود :

 • تصفیه
 • استفاده از فیلتراسیون
 • یونیزه کردن آب
 • افزودن مواد شیمیایی
 • نظارت اتوماتیک

بسته به کیفیت آب مورد استفاده در سیستم ، یک یا تلفیقی از چند روش بالا ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. در این زمینه بهتر است که با متخصص کیفیت آب مشورت شود تا بهترین روش برای کنترل سختی آب به کار گرفته شود.

سختی آب برج خنک کننده
سختی آب برج خنک کننده

اجزای سختی آب برج خنک کننده عبارت است از:

 • آلکالینیتی : باعث به وجود آمدن ذرات کربنات کلسیم می شود.
 • کلراید: برای فلزات خورنده است.
 • املاح‌:‌ موجب به وجود آمدن ذرات می شود.
 • آهن: وقتی با فسفات ترکیب شود می تواند موجب بوجود آمدن رسوب در تجهیزات شود.
 • مواد آلی : باعث رشد میکرو ارگانیسم می شود که درون آب باعث رسوب ، خوردگی در برج خنک کننده می شود.
 • سیلیکا : رسوبات با ذرات سخت بوجود می آورد.
 • سولفات : مانند کلراید می تواند به شدت برای فلزات خورنده باشد.

برای مطالعه بیشتر می توانید به مطلب طراحی برج خنک کننده و محاسبات برج خنک کننده مراجعه فرمایید.