سختی آب برج خنک کننده

سختی آب برج خنک کننده

سختی آب برج خنک کننده عبارت است از فاکتور ناخالصی و املاح موجود در آب در حال گردش در سیستم برج خنک کن که به تدریج موجب تجمیع رسوب و ایجاد مشکل در عملکرد برج خنک کن می شود. با عملکرد برج خنک کن و تبخیر آب میزان سختی آب موجود در سیستم افزایش می یابد که این سختی در صورتی که کنترل نشود موجب افت راندمان دستگاه شده و خسارت به بخش های مختلف سیستم وارد خواهد کرد. سختی آب به روش های مختلف قابل کنترل است که در ادامه مطلب به توضیح آن خواهیم پرداخت.

روش های مقابله با سختی آب برج خنک کننده

سختی آب در کولینگ تاورها به روش های مختلف قابل کنترل کردن است ولی به طور کلی پروسه مقابله با آن شامل موارد زیر می شود :

 • تصفیه
 • استفاده از فیلتراسیون
 • یونیزه کردن آب
 • افزودن مواد شیمیایی
 • نظارت اتوماتیک

بسته به کیفیت آب مورد استفاده در سیستم ، یک یا تلفیقی از چند روش بالا ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. در این زمینه بهتر است که با متخصص کیفیت آب مشورت شود تا بهترین روش برای کنترل سختی آب به کار گرفته شود.

سختی آب برج خنک کننده
سختی آب برج خنک کننده

اجزای سختی آب در کولینگ تاور عبارت است از:

 • آلکالینیتی : باعث به وجود آمدن ذرات کربنات کلسیم می شود.
 • کلراید: برای فلزات خورنده است.
 • املاح‌:‌ موجب به وجود آمدن ذرات می شود.
 • آهن: وقتی با فسفات ترکیب شود می تواند موجب بوجود آمدن رسوب در تجهیزات شود.
 • مواد آلی : باعث رشد میکرو ارگانیسم می شود که درون آب باعث رسوب ، خوردگی در برج خنک کننده می شود.
 • سیلیکا : رسوبات با ذرات سخت بوجود می آورد.
 • سولفات : مانند کلراید می تواند به شدت برای فلزات خورنده باشد.

برای مطالعه بیشتر می توانید به مطلب طراحی برج خنک کننده مراجعه فرمایید.