طراحی فن برج خنک کننده

معادلات طراحی فن برج خنک کننده

طراحی فن برج خنک کننده یکی از مهمترین پارامتر های موثر در طراحی و راندمان برج خنک کننده می باشد. طراحی فن برج خنک کننده فقط شامل تأمین دبی هوای مشخص شده برای سیستم نمی باشد بلکه مهمترین پرسشی که بوجود می آید این است که عملکرد ، راندمان ، مقاومت و صدای فن طراحی شده به چه صورت است. بنابراین در این مقاله به بررسی اصول و محاسبات اولیه طراحی فن برج خنک کن می پردازیم و سپس بررسی می کنیم که با چه اقداماتی می توان قطر و نوع و تعداد بلید ها را مورد طراحی بهینه قرار داد.

 

اصول طراحی فن برج خنک کننده

 

در طراحی فن برج خنک کننده موارد زیر دارای اهمیت بالایی می باشد:

  • هزینه ساخت پایین : اگر قطر فن و تعداد بلید ها طراحی بهینه شود نیازی به فن بزرگ و بلید های بیشتر و در نتیجه هزینه اضافه نخواهد بود.
  • مصرف انرژی کمتر : فن باید در بهینه ترین حالت مصرف انرژی طراحی شود.
  • صدای کم : در طراحی فن برج خنک کننده باید صدای ایجاد شده بسیار کم باشد ، میدانیم که سر و صدا به دلیل سرعت گردش در انتهای بلید می باشد که با کاهش سرعت دوران پروانه ، سر و صدا کاهش می یابد. اگر بتوان با سرعت کم دوران به مقدار دبی هوا مورد نظر رسید بسیار خوب است.
  • تعمیرات کم هزینه : انتخاب صحیح متریال ساخت بلید ها و هاب پروانه را در مقابل خوردگی و تعمیرات پر هزینه بیمه خواهد کرد.

قبل از آنکه بدانیم چگونه به اهداف فوق برسیم بررسی اصول اولیه طراحی فن برج خنک کننده لازم می باشد. از ابتدا آغاز می کنیم:

 

معادلات اولیه فن برج خنک کننده:

TP=VP+SP

TP= فشار کل

VP=فشار سرعت

SP=فشار استاتیکی

 

ACFM=مقدار دبی واقعی به واحد سی اف ام

 

معادلات طراحی فن برج خنک کننده
معادلات طراحی فن برج خنک کننده

 

هنگامی که از استک بازیابی سرعت استفاده کنیم:

به طور کلی:

  • فن طراحی شده است تا هوا را جابه جا کند
  • هوا باید به صورت یکنواخت از ناحیه خروج ، خارج شود.

برای جابه جایی هوا فن باید بر دو مقاومت غلبه کند ، اولی افت فشار سرعت و دومی فشار استاتیکی.