وظیفه برج خنک کننده

وظیفه برج خنک کننده

وظیفه برج خنک کننده خنک کردن آب و بازگرداندن آن به سیستم می باشد ، بسیاری از صنایع برای تولید و فعالیت باید با استفاده از آب در گردش تجهیزات و ماشین آلات خود را خنک کنند که این وظیفه بر عهده برج خنک کننده می باشد. نقل از یکی از بهترین کتب مرجع ” تبخیر آب بهترین شکل استفاده را در برج های خنک کننده نشان می دهد جایی که به دلیل تماس گسترده و طولانی آب و جریان هوا آب گرمای نهان مورد نیاز جهت تبخیر را از باقی مولکول ها گرفته و در حالی که بخشی از آن تبخیر می شود بخشی دیگر خنک می شود “.

عملکرد و وظیفه برج خنک کننده

اگر قرار بود که برج خنک کننده بدون مکانیزم تبخیر به خنک کردن آب بپردازد شاهد دستگاه بسیار بزرگی خواهیم بود که تبادل حرارت را فقط به وسیله هدایت گرمایی منتقل می کند بنابراین تبخیر کلیدی ترین عنصر تئوری برج خنک کننده می باشد. وقتی آب از حالت مایع تغییر فاز داده و به بخار تبدیل می شود مقدار بسیار زیاد انرژی ( گرما ) دریافت می کند که به آن گرمای نهان تبخیر گفته می شود که مقدار آن در شرایط عادی برابر 1000 بی تی یو بر ساعت می باشد. حتی تبخیر بخش کوچکی از آب موجب دریافت گرمای بسیار زیاد و خنک شدن قابل توجه آب می گردد.

وظیفه برج خنک کننده خنک کردن آب و رساندن آن به نزدیکی دمای مرطوب محیط می باشد.

برای درک عملکرد برج خنک کننده و وظیفه برج خنک کننده باید با مفهوم دمای مرطوب آشنا شویم. فرض کنید در فضای آزاد و در زیر سایه هستید دمای هوا 32 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا 40 درصد می باشد. دماسنج معمولی دمای هوا را 32 درجه سانتیگراد نشان می دهد که به آن دمای خشک می گویند اما اگر دور حباب دماسنج پارچه نازکی بپیچید و آن را خیس کنید دماسنج دیگری بوجود می آید به نام سایکرومیتر که در این حالت بعد از مدتی کوتاه دما از سطح دمای خشک پایین آمده و در حدود 22 درجه سانتیگراد می ایستد. این دمای مرطوب است و کمترین دمایی است که به وسیله تبخیر قابل دست یافتن است.

وظیفه برج خنک کننده
وظیفه برج خنک کننده

صرف نظر از راندمان برج خنک کننده و ابعاد در برج خنک کننده رسیدن به دمای مرطوب به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد. به فاصله بین دمای خروجی از برج خنک کننده و دمای مرطوب اپروچ می گویند. در عمل و بهترین حالت دمای خروجی از برج خنک کننده به حدود فاصله 2.5 درجه سانتیگراد از دمای مرطوب می رسد. تمام اطلاعات انتقال حرارت تبخیری در نمودار سایکرومتریک برج خنک کن قابل دسترس است.

در مطالب بعدی به محاسبات انتقال حرارت در برج خنک کننده می پردازیم ولی جهت مطالعه ببشتر می توانید به مطالب ” طراحی برج خنک کننده ” و ” محاسبات برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.