برج خنک کننده مجتمع الماس هروی

پروژه برج خنک کننده مجتمع الماس هروی

مجتمع تجاری الماس هروی
مجتمع تجاری الماس هروی

برج خنک کننده مجتمع تجاری الماس
برج خنک کننده مجتمع تجاری الماس

برج خنک کننده مجتمع الماس
برج خنک کننده مجتمع الماس

برج خنک کن مجتمع الماس هروی
برج خنک کن مجتمع الماس هروی

طراحی سیستم برج خنک کننده مجتمع الماس هروی، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات (تجاری، فرهنگی، تفریحی، ورزشی)