برج خنک کننده سازمان توسعه و نوسازی کشور

5
(1)

پروژه برج خنک کننده سازمان توسعه و نوسازی کشور

سازمان توسعه و نوسازی کشور (میدان فردوسی)
سازمان توسعه و نوسازی کشور (میدان فردوسی)

برج خنک کننده سازمان توسعه و نوسازی کشور (میدان فردوسی)
برج خنک کننده سازمان توسعه و نوسازی کشور (میدان فردوسی)

طراحی سیستم برج خنک کننده سازمان توسعه و نوسازی کشور، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات (تهران، میدان فردوسی)

چقدر این مطلب برای شما مفید بوده است؟