برج خنک کننده برج مسکونی بهار

5
(201)

پروژه برج خنک کننده برج مسکونی بهار

مجتمع مسکونی بهار
مجتمع مسکونی بهار

برج خنک کننده مجتمع مسکونی بهار
برج خنک کننده مجتمع مسکونی بهار

برج خنک کن مجتمع مسکونی بهار
برج خنک کن مجتمع مسکونی بهار

طراحی سیستم برج خنک کننده برج مسکونی بهار، ساخت برج خنک کننده مدار باز (CS)، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات

چقدر این مطلب برای شما مفید بوده است؟