تبدیل واحد دما

در مبحث تبدیل واحد دما، دما (Temperature) یک کمیت فیزیکی (کمی) است که میزان گرمی یا سردی را نشان می‌دهد و در حقیقت نمایانگر انرژی گرمایی در ماده است که به وسیله دما سنج اندازه‌گیری می‌شود. برای اندازه‌گیری دما چندین مقیاس واحد تعریف شده است که مهمترین آنها مقیاس سلسیوس (سانتیگراد) و مقیاس فارنهایت می‌باشد که درجه سانتیگراد با C نمایش داده می‌شود و درجه فارنهایت با F نمایش داده می‌شود.

مقیاس دیگری که در مطالعات علمی بکار می‌رود، مقیاس کلوین می‌باشد که با نماد K نشان داده می‌شود. رابطه ریاضی میان سانتیگراد و فارنهایت F = C * ( 9/5 ) +32 است که می‌توان دو واحد دما را به هم تبدیل نمود. همینطور رابطه ریاضی کلوین و سانتیگراد K = C + 273.15 است.

با استفاده از محاسبه‌گر تبدیل واحد دما ارائه شده توسط سایت بادران تهویه صنعت، می‌توانید واحدهای دما را به هم تبدیل کنید.

بررسی تبدیل واحد دما

بررسی دما در تمام علوم طبیعی از جمله فیزیک، شیمی، پزشکی، بیولوژی و علم زمین دارای اهمیت می‌باشد. بسیاری از خواص فیزیکی از دما تاثیر می‌پذیرند از جمله:

  • خواص فیزیکی ماده (جامد، مایع، گاز و پلاسما)، غلظت، حلالیت، فشار و رسانایی الکتریکی
  • نرخ و مقدار واکنش‌های شیمیایی
  • مقدار تابش گرمایی
  • سرعت صوت

واحدهای اندازه‌گیری دما

همانطور که در بالا عنوان شد واحدهای دمایی شامل مقیاس سلسیوس (سانتیگراد)، مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین می‌باشند.

  • مقیاس سیسیوس (سانتیگراد)
تبدیل واحد دما
تبدیل واحد دما

مقایس سلسیوس، مهمترین مقیاسی است که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقیاس تجربی و دارای تاریخچه قدیمی می‌باشد که در آن صفر درجه سانتیگراد برابر نقطه یخ زدن آب و صد درجه سانتیگراد برابر نقطه جوش آب می‌باشد (هر دو در فشار بارومتریک سطح دریا). به دلیل 100 درجه فاصله بین دو عدد، این مقیاس سانتیگراد نامیده می شود.

  • مقیاس کلوین

مقیاس کلوین که بعدها توسط سازمان بین‌المللی واحدها تعریف شد، با نماد K نشان داده می‌شود و هر درجه مقیاس آن با سانتیگراد برابر است و فقط باید با عدد 273.15 جمع شود. عدد صفر درجه کلوین پایین‌ترین دمایی است که از نظر تئوری قابل مشاهده است، ولی از نظر تجربی تنها می‌توان به این دما نزدیک شد.

  • مقیاس فارنهایت

مقیاس فارنهایت بیشتر در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد که در فشار بارومتریک سطح دریا در این مقیاس آب در 32 درجه فارنهایت یخ می‌زند و در 212 درجه فارنهایت به جوش می‌آید.

سخن پایانی

در برج خنک‌ کننده هم اندازه‌گیری و محاسباتی که بروی دما انجام می‌شود نقش اصلی را دارد. به وسیله دماهای ورود و خروج آب در برج خنک‌ کننده است می‌توان محاسبه راندمان برج خنک‌ کننده را انجام داد و یا ظرفیت حرارتی کولینگ تاور را طراحی نمود.

جهت مطالعه بیشتر در مورد تبدیل دما، می‌توانید به مطالب دمای مرطوب برج خنک‌ کننده و دمای مرطوب شهرهای ایران از سری مقالات سایت بادران تهویه صنعت مراجعه فرمایید.