تبدیل واحد دما

تبدیل-واحد-دما

تبدیل واحد دما ( Temperature ) : دما یک کمیت فیزیکی ( کمی ) است که میزان گرمی یا سردی را نشان می دهد و در حقیقت نمایانگر انرژی گرمایی در ماده است که به وسیله دما سنج اندازه گیری می شود. برای اندازه گیری دما چندین مقیاس واحد تعریف شده است که مهمترین آن ها مقیاس سلسیوس ( سانتیگراد ) و مقیاس فارنهایت می باشد که درجه سانتیگراد با C نمایش داده می شود و درجه فارنهایت با F نمایش داده می شود. مقیاس دیگری که در مطالعات علمی بکار می رود مقیاس کلوین می باشد که با نماد K نشان داده می شود. رابطه ریاضی میان سانتیگراد و فارنهایت F = C * ( 9/5 ) +32 است که می توان دو واحد دما را به هم تبدیل نمود، همینطور رابطه ریاضی کلوین و سانتیگراد K = C + 273.15 می باشد. با استفاده از محاسبه گر می توانید واحد های دما را به هم تبدیل کنید.

بررسی تبدیل واحد دما

بررسی دما در تمام علوم طبیعی از جمله فیزیک، شیمی، پزشکی، بیولوژی و علم زمین دارای اهمیت می باشد. بسیاری از خواص فیزیکی از دما تاثیر می پذیرند از جمله:

  • – خواص فیزیکی ماده ( جامد، مایع، گاز و پلاسما ) ، غلظت، حلالیت، فشار و رسانایی الکتریکی
  • – نرخ و مقدار واکنش های شیمیایی
  • – مقدار تابش گرمایی
  • – سرعت صوت

مقایس سلسیوس مهمترین مقیاسی است که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، این مقیاس تجربی و دارای تاریخچه قدیمی می باشد که در آن صفر درجه سانتیگراد برابر نقطه یخ زدن آب و صد درجه سانتیگراد برابر نقطه جوش آب می باشد ( هر دو در فشار بارومتریک سطح دریا ) به دلیل 100 درجه فیمابین دو عدد این مقیاس سانتیگراد نامیده می شود.

تبدیل-واحد-دما
تبدیل-واحد-دما

مقیاس کلوین که بعد ها توسط سازمان بین المللی واحد ها تعریف شد با نماد K نشان داده می شود و هر درجه مقیاس آن با سانتیگراد برابر است و فقط باید با عدد 273.15 جمع شود. عدد صفر درجه کلوین پایین ترین دمایی است که از نظر تئوری قابل مشاهده است ولی از نظر تجربی تنها می توان به این دما نزدیک شد. مقیاس فارنهایت بیشتر در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد که در فشار بارومتریک سطح دریا در این مقیاس آب در 32 درجه فارنهایت یخ می زند و در 212 درجه فارنهایت به جوش می آید.

در برج خنک کننده هم اندازه گیری و محاسباتی که بروی دما انجام می شود نقش اصلی را دارد. به وسیله دماهای ورود و خروج آب در برج خنک کننده است می توان محاسبه راندمان برج خنک کننده را انجام داد و یا ظرفیت حرارتی کولینگ تاور را طراحی نمود، جهت مطالعه بیشتر نیز می توانید به مطلب ” دمای مرطوب برج خنک کننده ” و ” دمای مرطوب شهر های ایران ” مراجعه فرمایید.