برج خنک کننده تک جریان

برج خنک کن تک جریان

برج خنک کننده تک جریان برج خنک کننده ای است که فقط از یک طرف هوا به آن وارد می شود و از سه وجه دیگر بسته است. این نوع برج خنک کننده در مناطقی استفاده می شود که باد غالب از یک طرف وجود دارد و باد می تواند عملکرد برج خنک کننده را تحت تأثیر قرار دهد. مسیر ورود هوا در برج خنک کننده باید در جهت باد غالب قرار گیرد تا هوا در همین مسیر وارد برج خنک کننده شود و از قسمت بالای برج خنک کننده خارج شود. با توجه به پتانسیل حرکت باد در جهت ورود هوا ، حتی می توان برج خنک کن را بدون فن طراحی و اجرا کرد.

 

برج خنک کن تک جریان
برج خنک کن تک جریان

 

ویژگی های برج خنک کننده تک جریان

 

همانطور که اشاره شد در برج خنک کننده تک جریان ورود هوا به برج خنک کن فقط از یک طرف و یک مسیر صورت می پذیرد و برج خنک کننده از سه وجه دیگر بسته است و امکان ورود هوا وجود ندارد ، بنابراین آب نیز از یک طرف برج خنک کننده وارد دستگاه می شود. آب پس از ورود از قسمت فوقانی به سمت پایین حرکت می کند ، همزمان هوا از یک طرف وارد شده و به سمت بالا حرکت می کند. آب و هوا با یکدیگر تماس پیدا کرده انتقال حرارت و جرم صورت می گیرد ، در حالی که مقداری از آب تبخیر شده و مابقی آب در جریان خنک می شود.

 

برج خنک کننده تک جریان
برج خنک کننده تک جریان

 

در برج خنک کننده تک جریان هوا فقط از یک طرف وارد می شود و از سه وجه دیگر امکان ورود ندارد. این برج خنک کن برای مناطقی مناسب است که از یک جهت باد غالب وجود دارد و عملکرد کولینگ تاور را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

در مناطقی که باد غالب وجود دارد اگر از برج های خنک کننده معمولی استفاده شود شدت وزش باد باعث ایجاد اختلال در جریان هوای درون برج خنک کن خواهد شد و عملکرد و راندمان برج خنک کننده را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین از برج خنک کننده تک جریان استفاده می شود ، طرف ورود هوا در مسیر باد غالب قرار می گیرد و باد با سرعت وارد برج خنک کننده می شود و بعد از تماس با آب و خنک کردن آن از بالای برج خنک کن خارج می شود. حتی در شهر هایی که باد غالب شدید و دائمی است از برج خنک کننده بدون فن استفاده می شود تا در مصرف برق صرفه جویی شود. معمولا در این مناطق از لوور های قابل تنظیم بروی کولینگ تاور استفاده می شود تا شدت ورود هوا به درون برج خنک کننده کنترل شود.