لوازم جانبی برج خنک کننده
لوازم جانبی برج خنک کننده

لوازم جانبی برج خنک کننده

لوازم جانبی برج خنک کننده به تجهیزات تکمیلی برج خنک کننده جهت کنترل ، محافظت ، نظارت و نگهداری برج خنک کننده می گویند. این تجهیزات معمولا شامل سوئیچ های کنترل ارتعاش ، هیتر تشت برج خنک کننده ، سیستم کنترل هوشمند برج خنک کننده یا ترموستات برج خنک کننده ، ترتیب سنج برج های خنک کننده ، کنترل سطح آب و شیر های برقی و سنسور های دما و ... می باشند. هر کدام از این لوازم جانبی برج خنک کننده برای هدف و کاربردی مشخص طراحی شده است که بنا به نیاز کاربر برج خنک کننده طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند.

دیدگاه‌ها برای لوازم جانبی برج خنک کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد