مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر

مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر

مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر ( Air Cooler ) از جنبه های گوناگون قابل بررسی می باشد ، برج خنک کننده خشک ساختاری مانند برج خنک کننده مدار بسته دارد با این تفاوت که آب بروی کوئل ها پاشیده نمی شود و تنها هوا توسط پروانه از روی کوئل ها عبور می کند. در ایرکولر هم عملکرد دستگاه کاملا به همین صورت است، پروانه در قسمت بالا قرار گرفته است و هوا را از روی کوئل ها عبور داده و سیال داخل کوئل ها را خنک می کند. تنها تفاوت ایرکولر با برج خنک کننده خشک در ساختار آن است که در ادامه مطلب به مقایسه آن ها می پردازیم.

مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر

بدنه برج خنک کننده خشک کاملا مشابه برج خنک کننده معمولی است و تنها در داخل آن به جای پکینگ، کوئل قرار گرفته است. فن در قسمت فوقانی قرار دارد و هوا را از ناحیه زیرین مکش کرده و از روی کوئل ها عبور می دهد تا آب به جریان درآمده در کوئل ها خنک شود.

همانطور که در مطلب برج خنک کننده خشک توضیح داده شد برج خنک کننده خشک می تواند آب درون کوئل ها را تا 5 درجه بالای دمای خشک خنک کرد. کوئل های مورد استفاده در برج خنک کننده خشک از لوله های معمولی مسی ساخته شده اند و فین دار نیستند بلکه ساختار دستگاه کاملا مشابه برج خنک کننده مدار بسته است و تنها پاشش آب بروی کوئل ها انجام نمی شود.

مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر
مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر

ولی در ایرکولر بدنه ای به مانند برج خنک کننده خشک وجود ندارد بلکه فن در قسمت فوقانی در رینگ خود قرار داد و تنها بدنه کوچکی در اطراف کوئل ها قرار دارد و ایرکولر از ناحیه زیرین کاملا باز می باشد. کوئل های ایر کولر از لوله های فین دار تشکیل شده اند و انتقال حرارت بسیار خوبی دارند. در مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر می توان اشاره نمود که ایر کولر ها دمای سیال را از دمای بالا به نزدیک دمای خشک محیط خنک می کنند و در برخی اوقات سیال به جریان درآمده درون کوئل در فاز بخار است که با خنک شدن به مایع تبدیل می شود که به آن ایرکولر با سیال دو فازی می گویند.

تفاوت اصلی در مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر در ساختار دستگاه و نوع کوئل های به کار رفته است. در ایرکولر کوئل های فین دار استفاده می شود و در برج خنک کننده خشک کوئل با لوله معمولی.

معمولا بهتر است در مواقعی از برج خنک کننده خشک استفاده شود که در فصول گرم به صورت برج خنک کننده مدار بسته کار کند و در فصول سرد سال با بستن آب مدار دوم به صورت برج خنک کننده خشک کار کند زیرا در فصول سرد هوای خشک محیط پایین می آید و امکان نیل به دمای مورد نیاز امکان پذیر است و در حقیقت این برج خنک کننده کاربری دو گانه دارد.