برج خنک کننده چیست

برج خنک کننده چیست

برج خنک کننده چیست ، برج خنک کننده دستگاهی است که گرمای بوجود آمده در فرآیند ها، ماشین ها و دستگاه های صنعتی را از آب در حال جریان دریافت و از طریق تبخیر آن را به اتمسفر انتقال می دهد و مجددا آب خنک را به سیستم برمیگرداند. در پاسخ به این پرسش کلی که برج خنک کننده چیست و کجا کاربرد دارد باید اشاره نمود که برج خنک کننده در سراسر صنعت کاربرد وسیعی و هر جا که نیاز به خنک کاری در محدوده دمایی کارکرد برج خنک کننده باشد می توان به خوبی جهت خنک کاری از این دستگاه استفاده نمود.

برج خنک کننده چیست

طراحی برج خنک کننده بر اساس پارامتر های مختلف انجام می پذیرد، دمای مرطوب  بر طراحی کلیه دستگاه های تهویه مطبوع تبخیری اثر گذار است.

از نقطه نظر ترمودینامیک در پاسخ به پرسش برج خنک کننده چیست باید اشاره کرد که در واقع کارکرد برج خنک کننده بر مبنای تبخیر آب می باشد، به اینصورت که با افزایش مقدار، شدت و زمان تماس میان آب و هوا، مقداری از آب موجود در سیستم تبخیر شده و به دلیل دریافت گرمای نهان این آب تبخیر شده از آب در حال جریان در سیستم، باعث خنک شدن آب باقی مانده می گردد.

برج خنک کننده چیست
برج خنک کننده چیست

نمونه ملموس جهت درک سوال برج خنک کننده چیست، درک این موضوع است که وقتی شما دست خود را خیس کرده و در مسیر هوا قرار می دهید، دست شما خنک می شود، در اصل آب موجود روی دست شما در تماس با هوا، گرمای نهان مورد نیاز تبخیر را از دست شما دریافت کرده و تبخیر شده و به این ترتیب دست شما خنک شده است. فرآیند عرق کردن در هنگام فعالیت در انسان نیز در جهت تبخیر و خنک شدن بدن می باشد، انسان نیز به مانند ماشین ها و فرآیند های صنعتی برای ادامه فعالیت نیاز به خنک شدن دارد.

انواع برج خنک کننده چیست، برج خنک کننده بر اساس نحوه و مکانیزم فرآیند تبخیر و توزیع آب تقسیم بندی می شود، سیستم توزیع آب در تمام انواع برج خنک کننده به صورتی است که آب را به قطرات کوچکتر تقسیم کند تا سطح تماس آب با هوا افزایش یابد و در نتیجه تبخیر افزایش پیدا کند، هدف دیگر میزان زمان در فرآیند در تماس بودن آب و هوا است که هر چه زمان تماس بالاتر باشد میزان تبخیر بیشتر است، نکته بعدی شدت جریان هواست که هر چه شدت آن بیشتر باشد میزان تبخیر بیشتر می شود. در نظر داشته باشید که ظرفیت و قیمت برج خنک کننده بر اساس این موارد نیز تغییر خواهد کرد.

حال پس از این توضیح مختصر به پرسش برج خنک کننده چیست می توان عملکرد انواع برج خنک کننده را تشریح و مسائل آن را به صورت بنیادین درک نمود.