اصطلاحات برج خنک کننده

فهرست اصطلاحات برج خنک کننده

اصطلاحات برج خنک کننده شامل مجموعه اصطلاحات فنی وکلماتی است که در دانش و صنعت برج خنک کننده به کار می رود. جهت استفاده و بهره برداری مناسب از سیستم برج خنک کننده است باید با پارامتر ها و مسائل فنی برج خنک کننده آشنا بود ، بنابراین در این مقاله سعی کردیم فهرستی از لغاتی که در صنعت برج خنک کن مورد استفاده قرار می گیرند و دارای مفاهیم فنی هستند تهیه کنیم و در اختیار همراهان گرامی شرکت بادران تهویه صنعت قرار دهیم ، یادآور می شویم که برخی از این اصطلاحات تنها در صنعت برج خنک کننده به کار می روند و واحدی برای آن ها تعریف شده است که بیشترین کاربرد را دارد ، این لیست به روز می شود.

بررسی اصطلاحات برج خنک کننده

ACFM : دبی حجمی واقعی مخلوط هوا و بخار ، واحد: فوت مکعب بر دقیقه

Air Horsepower: خروجی توان فن ( در دبی هوای مشخص و مقاومت مشخص ) واحد: اسب بخار

Air inlet: ناحیه ورود هوا

Air rate: جریان جرمی هوای خشک در هر فوت مربع ، واحد : پوند بر فوت مربع در ساعت ، نشانه: G

Air travel: فاصله ای که هوا از میان پکینگ عبور می کند

Air velocity: سرعت مخلوط بخار و هوا ، واحد: فوت در دقیقه ، نشانه : V

Ambient wet-bulb Temperature: دمای مرطوب محیط

Approach: اختلاف دمای آب سرد خروجی از برج خنک کننده و دمای مرطوب محیط

Atmospheric: حرکت آزاد هوا در برج خنک کننده

Automatic Variable-Pitch fan: نوعی از فن که هاب آن دارای مکانیزمی است که اجازه می دهد تا تیغه های فن به صورت همزمان و اتوماتیک تغییر زاویه دهند ، این پروانه ها برای کنترل ظرفیت دستگاه و صرفه جویی در مصرف انرژی به کار می روند.

Basin: تشت آب سرد برج خنک کننده

Basin curb: ارتفاع تشت آب سرد برج خنک کننده

Bay: فاصله بین فریم های متوالی

Bent: هر واحد فریم شامل ستون ، بست و نگه دارنده ها

Bleed-Off: عمل بلو دان ( زیر آب برج خنک کننده )

Blow down: تخلیه درصدی از آب جهت کنترل میزان املاح و سختی ها ، واحد: متر مکعب در ساعت

Blower: فن سانتریفیوژ دمنده ( برای فشار استاتیکی بالا )

Blowout: پرتاب آب به بیرون

Brake Horsepower: مقدار توان واقعی الکتروموتور ، واحد: اسب بخار ، نشانه: bhp

Btu: مقدار گرمای مورد نیاز برای بالا بردن یا پایین آوردن دما به میزان یک درجه فارنهایت برای یک پوند آب ( واحد انگلیسی انتقال گرما )

فهرست اصطلاحات برج خنک کننده
فهرست اصطلاحات برج خنک کننده

Capacity: مقدار دبی آب گالن در دقیقه که برج خنک کننده در اپروچ و رنج و دمای مرطوب مشخص می تواند خنک کند

Casing: بدنه خارجی برج خنک کننده به غیر از لوور ها

Cell: یک واحد برج خنک کننده که می تواند به تنهایی و به صورت مستقل با دبی و جریان هوای مشخص کار کند ، دارای دیواره و پارتیشن مشخص است و ممکن است دارای یک یا چند فن و سیستم توزیع آب باشد

Chimney: بدنه برج خنک کننده هذلولی

Circulating water rate: مقدار دبی آب در گردش ، واحد: گالن در دقیقه

Cold water temperature: دمای آب خروجی از برج خنک کننده ( بدون اثر آب جبرانی و زیرآب ) ، واحد: فارنهایت ، نشانه: CW

Collection basin: تشتی که آب در آن جمع شده و سپس به سوی پمپ مکش می شود.

Counterflow: جهت جریان هوا در پکینگ ها در خلاف جهت جریان پاشش آب است.

Distribution basin: در برج های جریان متقاطع به تشت توزیع آب گرم می گویند.

Distribution system: قسمت هایی از برج خنک کن که در توزیع آب گرم نقش دارند مانند لوله ها و نازل ها و …

Double flow: هنگامی که در برج خنک کننده جریان متقاطع آبگرم از دو ناحیه وارد کولینگ تاور شود.

Drift: پرتاب قطرات آب به بیرون از برج خنک کننده همراه جریان هوا ، درصدی از دبی در گردش ، واحد: گالن در دقیقه

Drift eliminators: قطعه ای که دارای مسیر های Z شکل است که هوا از میان آن عبور کرده ولی اجازه عبور قطرات آب را نمیدهد و به داخل دستگاه باز می گرداند.

Driver: درایو الکتروموتور فن

Dry-bulb temperature: دمای خشک وارد شده به برج خنک کن، واحد: فارنهایت ، نشانه : DB

Entering Wet-bulb temperature: دمای مرطوب هوایی که وارد کولینگ تاور می شود ( شامل باز گردش هوا ) ، این دمای مرطوب در ناحیه ورود هوا به برج خنک کننده اندازه گیری می شود، واحد: فارنهایت ، نشانه: EWB

Evaluation: ارزیابی هزینه خریداری و نصب و راه اندازی برج خنک کننده ، شامل هزینه اولیه برج خنک کننده ، هزینه اجرا ، راه اندازی ، هزینه نگهداری و تعمیرات

Evaporation loss: میزان آب تبخیر شده در پروسه خنک شدن

Exhaust wet-bulb temperature: دمای مرطوب خروج هوا

Fan cylinder: قسمت شکل سیلندر یا ونتوری که فن قرار می گیرد ، نام دیگر آن فن استک برج خنک کننده است.

Fan deck: سطح بالای برج خنک کننده به غیر از تشت توزیع آب گرم

Fan pitch: زاویه ای که تیغه های پروانه با صفحه دوران دارند ، واحد: درجه

Fan scroll: بدنه حلزونی فن سانتریفیوژ

Fill: سطوح انتقال حرارت داخل برج خنک کننده ، به نام پکینگ شناخته می شود.

Fill cube: حجم پکینگ در هر یونیت ، واحد : فوت مکعب

Fill deck: ساپورت پکینگ

Film sheet: برگ پکینگ فیلمی

Float valve: شیر شناور آب جبرانی

Flow control valves: شیر های دستی تنظیم آب ورود به برج خنک کننده

Flume: مجرای گذر آب

Fogging: بخار آشکار خارج شده از کولینگ تاور

Forced draft: هرگاه حرکت هوا درون برج خنک کننده به وسیله فنی که در ناحیه ورودی قرار داشته باشد، انجام شود.

Gear reducer: کاهش دور

Heat load: کل گرمایی که برج خنک کننده در واحد زمان از آب در گردش حذف می کند. واحد: Btu در دقیقه

Height: ارتفاع برج خنک کننده

Hot water temperature: دمای آب گرم ورود به کولینگ تاور ، واحد: درجه فارنهایت ، نشانه: HW

Hydrogen ion concentration: غلظت یون هیدروژن

Induced draft: هرگاه حرکت هوا درون برج خنک کننده به وسیله فنی که در ناحیه خروجی قرار داشته باشد، انجام شود.

Inlet wet-bulb temperature: دمای مرطوب هوای ورودی به برج خنک کن

Interference: ایجاد تداخل منبع حرارت خارجی با هوای ورودی به برج خنک کننده

Leaving wet-bulb temperature: دمای مرطوب هوای خروجی از برج خنک کننده ، واحد: درجه فارنهایت ، نشانه: LWB

Length: طول برج خنک کننده ، واحد: فوت

Liquid to gas ratio: نرخ جریان جرمی آب به هوای خشک ، واحد: lb/lb ، نشانه: L/G

Longitudinal: طولی

اصطلاحات برج خنک کننده عبارت است از مجموعه کلمات فنی که در دانش برج های خنک کن به کار برده می شود.

Louvers: قطعه با تیغه های منظم در ناحیه ورود هوا که ضمن هدایت منظم جریان هوا به داخل برج از پرتاب قطرات آب به بیرون جلوگیری می نماید.

Make up: آبی که به آب در گردش اضافه می شود تا جایگزین آب تبخیر شده، پرتاب شده یا بلودان در برج خنک کن شود. واحد: جی پی ام

Mechanical draft: به جریان انداختن هوا در کولینگ تاور با فن و قطعه مکانیکی

Module: قطعه پیش ساخته از کولینگ تاور در کارخانه که در محل پروژه مونتاژ می گردد.

Natural draft: جریان افتادن هوا در برج خنک کن به صورت طبیعی ( معمولا اختلاف فشار )

Net effective volume: قسمتی از حجم کل دستگاه که در آن آب در گردش با هوا تماس دارد، واحد: فوت مکعب

Nozzle: قطعه ای که برای پاشش و توزیع آب به کار می رود.

Packing: پکینگ یا سطوح انتقال حرارت

Partition: دیواره داخلی که برج خنک کننده را به دو قسمت تقسیم می کند.

Performance: عملکرد

pH: نشان دهنده اسیدی یا قلیایی بودن آب در گردش یا آب جبرانی، زیر 7 اسیدی و بالای 7 قلیایی و خود 7 خنثی است.

Pitot tube: قطعه ای که بر اساس اختلاف فشار عمل می کند، معمولا برای اندازه گیری دبی آب در گردش استفاده می شود.

Plenum chamber: فضای بسته بین قطره گیر ها و فن برج خنک کننده در برج خنک کننده القایی یا فضای بسته بین فن و پکینگ ها در برج خنک کن جریان اجباری.

Plume: مخلوط بخار آب و هوای گرم خروجی از برج خنک کننده

Psychrometer: قطعه ای که نشان دهنده دمای خشک و دمای مرطوب به صورت همزمان است.

Pump head: هد پمپ

Range: اختلاف دمای آب گرم و آب سرد در برج خنک کن ، HW-CW ، واحد: درجه فارنهایت

Recirculation: پدیده ای که در آن مقداری از هوای خروجی از برج خنک کن مجددا چرخیده و با هوای تازه وارد کولینگ تاور می شود، در نتیجه دمای مرطوب هوای ورودی به برج خنک کن را افزایش داده و باعث افت راندمان دستگاه می شود.

Riser: لوله ای که آبگرم را از تشت به قسمت فوقانی سیستم توزیع آب می رساند.

Shell: پوسته و بدنه برج خنک کننده

Speed reducer: قطعه مکانیکی که بین الکتروموتور و فن قرار می گیرد و سرعت دورانی را به سرعت مطلوب دوران فن می رساند، در برج های بزرگ از گیربکس و در برج های کوچک از پولی و تسمه استفاده می شود.

Splash bar: ردیف های پکینگ اسپلش

Splash fill: پکینگ از نوع اسپلش

Spray fill: در نوعی از برج خنک کننده که پکینگ وجود ندارد و فقط جهت تماس آب و هوا آب گرم داخل برج خنک کننده اسپری می شود.

Stack: محفظه سیلندری فن که هوای خروجی را به بیرون هدایت می کند.

Stack effect: اثر کمکی محفظه فن جهت القا و هدایت هوای خروجی به بیرون

Standard air: هوایی با چگالی 0.075 پوند بر فوت مکعب ، معادل هوای خشک 70 درجه فارنهایت در 29.92 اینچ جیوه فشار بارومتریک

Story: فاصله عمودی میان طبقات فریم بندی شده در برج خنک کن ، واحد: فوت

Sump: محفظه ای که در تشت آبسرد کولینگ تاور قرار دارد و با جمع آوری آب ، پمپ کردن آن را آسان می کند و همینطور نقطه ای جهت جمع آوری رسوبات و پس ماند ها می باشد.

Total air rate: مجموع جریان جرم هوای خشک در ساعت از برج خنک کن، واحد: پوند در ساعت ، نشانه: G

Total water rate: مجموع جریان آب در ساعت از برج خنک کن، واحد: پوند در ساعت ، نشانه: L

Tower pumping head: ارتفاع سطح تشت تا محل سیستم توزیع آب بعلاوه فشار مورد نیاز جهت توزیع آب درسیستم توزیع آب، واحد: فوت آب

Transverse: وابسته به اتفاقات در عرض برج خنک کننده

Velocity recovery fan cylinder: نوعی از محفظه فن که ارتفاع خروج بالایی دارد که در مجموع دیفرانسیل هد را در فن کاهش می دهد و موجب افزایش نرخ هوا در توان ثابت یا کاهش توا در نرخ هوای ثابت می شود.

Water loading: نرخ گردش آب در هر فوت مربع از سطح افقی پکینگ کولینگ تاور ، واحد: پوند بر فوت مربع در ساعت

Water rate: جریان جرمی آب در هر فوت مربع از سطح پکینگ در ساعت، واحد: پوند بر فوت مربع در ساعت ، نشانه: L

Wet-bulb temperature: دمای مرطوب هوای اطراف برج خنک کن که وارد دستگاه می شود ، واحد: درجه فارنهایت، نشانه: WB

Windage: آب از دست رفته از کولینگ تاور به دلیل پرتاب بوسیله هوا گاهی Blowout هم نامیده می شود.

Wind load: فشاری که به دلیل باد به سازه برج خنک کننده وارد می شود، واحد: پوند بر فوت مربع