دبی هوا در برج خنک کننده

دبی هوا در برج خنک کننده

دبی هوا در برج خنک کننده به معنی مقدار هوای جابجا شده توسط پروانه برج خنک کننده در واحد زمان می باشد ، در برج خنک کننده معمولا مقدار دبی هوا با واحد cfm ( فوت مکعب در دقیقه ) نشان داده می شود. میزان دبی هوا در برج خنک کننده بر اساس پارامتر های مختلف از جمله نسبت دبی آب به هوا ( liquid/gas ) طراحی و محاسبه می گردد، اگر دبی هوا کم باشد برج خنک کننده عملکرد خود را از دست خواهد داد و در صورتی که دبی بیشتر از حد طراحی باشد موجب پرتاب آب زیاد و مصرف بیش از اندازه انرژی می شود.

بررسی مقدار دبی هوا در برج خنک کننده

همانطور که اشاره شد مقدار دبی هوا در برج خنک کننده وابسته به پارامتر های مختلف می باشد که به بررسی آن می پردازیم. یکی از این پارامتر ها نسبت دبی آب به هوا می باشد. دبی آب در برج خنک کننده در واحد سطح و به عبارتی بار آبی ( water loading ) نیز تابع مقدار سطوح انتقال حرارت و شرایط طراحی در نظر گرفته شده می باشد.

دبی هوا در برج خنک کننده تابع روش طراحی ، هندسه دستگاه ، میزان دبی آب و تناژ دستگاه است و توسط کارشناس محاسبه و تعیین می گردد.

به طور مثال در برج های خنک کننده سری RF مقدار نسبت دبی آب به دبی هوا برابر 0.002 طراحی شده است. یعنی اگر مقدار دبی آب در برج خنک کننده 400 تن مدل RF-400 برابر 1400 گالن در دقیقه یا 320 متر مکعب در ساعت باشد بنابراین میزان دبی هوا به طور تقریبی با استفاده از نسبت 0.002 برابر 155555 متر مکعب در ساعت یا 91500 فوت مکعب در دقیقه خواهد بود که مطابق عدد جدول مشخصات فنی است.

دبی هوا در برج خنک کننده
دبی هوا در برج خنک کننده

بنابراین مقدار دبی هوا بر اساس روش طراحی ، سایز و هندسه دستگاه ، میزان دبی آب و سایر پارامتر های اثر گذار محاسبه می شود. حال چگونه می توان دبی هوا را در برج خنک کننده افزایش داد؟ برای این کار دو روش وجود دارد ، می توان قطر پروانه را افزایش داد که نیاز به الکتروموتور قوی تر و در نتیجه افزایش دبی هوا خواهد شد و یا زاویه بلید ( پره ) را افزایش داد که در این صورت هم مقدار دبی هوا در برج خنک کننده افزایش می یابد و الکتروموتور با توان بالاتر نیاز است. توجه نمایید که افزودن بر تعداد پره ها بیشتر بروی افزایش فشار استاتیکی برج خنک کننده تأثیر گذار است و افزایش دبی چشمگیر نخواهد داشت، جهت مطالعه بیشتر به مطلب ” فشار استاتیکی در برج خنک کننده ” و ” فن برج خنک کننده ” و ” گردش مجدد هوا در برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.