برج خنک کننده شرکت پتروشیمی قائد نصیر

5
(1)

پروژه برج خنک کننده شرکت پتروشیمی قائد نصیر

شرکت پتروشیمی قائد بصیر
شرکت پتروشیمی قائد بصیر

پروژه برج خنک کننده شرکت پتروشیمی قائد بصیر
پروژه برج خنک کننده شرکت پتروشیمی قائد بصیر

طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت پتروشیمی قائد نصیر، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات

چقدر این مطلب برای شما مفید بوده است؟