برج خنک کننده شرکت ماشین سازی كرسی كار فراساز

5
(198)

پروژه برج خنک کننده شرکت ماشین سازی كرسی كار فراساز

شرکت ماشین سازی كرسي كار فراساز
شرکت ماشین سازی كرسي كار فراساز

برج خنک کننده شرکت ماشین سازی كرسي كار فراساز
برج خنک کننده شرکت ماشین سازی كرسي كار فراساز

طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت ماشین سازی کرسی کار فراساز، ساخت برج خنک کننده مدار باز (CS)، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات (1395)

چقدر این مطلب برای شما مفید بوده است؟