برج خنک کننده شرکت لبنیات گلا (آمل)

5
(195)

پروژه برج خنک کننده شرکت لبنیات گلا (آمل)

شرکت لبنیات گلا (آمل)
شرکت لبنیات گلا (آمل)

برج خنک کننده شرکت لبنیات گلا (آمل)
برج خنک کننده شرکت لبنیات گلا (آمل)

طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت لبنیات گلا (آمل)، ساخت برج خنک کننده مدار باز (CS)، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات

چقدر این مطلب برای شما مفید بوده است؟