برج خنک کننده سینما پارس تهران

پروژه برج خنک کننده سینما پارس تهران

سینما پارس تهران
سینما پارس تهران

برج خنک کننده سینما پارس تهران
برج خنک کننده سینما پارس تهران

ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات سینما پارس تهران (میدان انقلاب تهران – خرداد 1397)